Monday 20 September 2021

Alles over Zwijndrecht

Nieuw college geïnstalleerd en Koninklijke Onderscheiding voor René Kooy

16 mei 2014

ZWIJNDRECHT - De gemeente Zwijndrecht heeft een nieuw college en een nieuwe VVD fractievoorzitter.

Door Chris Moorman

Op donderdag 15 mei werd het nieuwe college van B & W voorgesteld. Onder de nieuwkomers zit ook een nu oud raadslid dhr. kreukniet die naast Mw. de Witte en de twee oudgedienden Dhr. Mirck en Dhr. Kamsteeg  tezamen het college vormen. Omdat Dhr. Kreukniet vertrok moest er tevens een nieuwe fractievoorzitter gekozen worden en dat Dhr van Dorser die voorafgaand aan de benoeming van het college gekozen werd.

Tevens werd voorafgaand aan de benoeming van het nieuwe college nog een oud raadslid in het zonnetje gezet. René Kooy had al afscheid genomen van de gemeenteraadspolitiek maar was voor deze avond nogmaals opgeroepen. René had jarenlang voor de PvdA in de gemeenteraad van Heerjansdam en Zwijndrecht gezeten.  Hij was om principiële  redenen  in zijn laatste raadsperiode uit die partij gestapt en was samen met Freek Hartmeijer de ZPP begonnen.

Voorafgaand aan de verkiezingen had hij laten weten niet meer verkiesbaar te willen zijn vanwege alle drukte in zijn privéleven.  Zijn vrouw had hem op het hart gedrukt om toch in het pak te gaan ook al zou hij zelf niet in de spotlight staan. Nadat hij aangesproken werd door de burgemeester begreep hij dat er meer aan de hand was. Het had de Koning behaagt hem alsnog een lintje te geven. René nam dit in dank aan en vond het wel leuk dat hij hierdoor tweemaal afscheid kon nemen van de gemeenteraad.

Na de benoeming van Harmen van Dorser kreeg Jolanda de Witte het woord en gaf aan dat zij samenleeft met iemand van Groenlinks die mogelijk zelfs als burgerraadslid benoemd zou kunnen worden. Een verklaring vooraf om enige schijn te vermijden. Alle kandidaten hadden overigens ook al een VOG moeten leveren, verklaring omtrent gedrag.

Bij de stemming werd geen enkele wethouder unaniem gekozen. Alle partijen hadden zitting genomen aan de sollicitatiecommissie. Die bestond uit fractievoorzitter, raadsleden en bestuurslid van de in de gemeenteraad aanwezige partijen. Unanimiteit was niet onlogisch geweest, maar er waren tenslotte ook afvallers. Partijen die een wethouderskandidaat hadden die beter was dan de nu gekozen wethouders.

Afscheid werd er genomen van Elbert Vissers die als raadslid terugkomt en Gerard Slotema die weer terugkeert naar de overheid. Beiden kregen een T-shirt waarop de burgemeestersketting afgebeeld was. Dit shirt werd ook aan het nieuw aangetreden college overhandigd als welkomstcadeau.

Na de benoeming wenste het CDA nog het woord en kreeg dit. Men twijfelde niet aan de integriteit van de wethouders, maar wel aan die van Mw. Kroes van Groenlinks omdat zij niet in de sollicitatiecommissie gemeld had dat er een relatie bestond tussen de D66'er mw. de Witte  en de nummer vier op de lijst van Groenlinks.

Mw. Kroes vroeg even schorsing om niet direct emotioneel te reageren. Na een korte schorsing was haar reactie ook kort en bondig. ABZ en CuSGP vielen haar bij in haar reactie door te stellen dat zij de opmerkingen van het CDA niet gepast vonden en namen daar afstand van. Het CDA had in een wat verder verleden zelf een wethouder laten aantreden terwijl haar man al werkte als controller bij de gemeente Zwijndrecht.

Na een aantal hamerstukken volgde het afwerken van het raadsprogram wat in hooflijnen na wat kleine amenderingen werd aangenomen. Het CDA had constructief meegewerkt aan de totstandkoming en had zelfs amenderingen waarbij men op voorhand aangaf niet in te gaan stemmen met het raadsprogram als zodanig omdat zij geen wethouder in het college hadden.
Ook de PvdA stemde tegen het raadsprogram.

Er waren dankwoorden voor Dhr. Loos van ABZ voor het open en transparante proces, deze dankte op zijn beurt weer de ambtenaren, Jannes  Blokstra in het Bijzonder, en de nieuwe griffier Noor Kanters die hij nu weer de griffier van de raad noemde omdat zij zoveel werk verricht heeft gedurende het formatieproces. Het college gaat nu een uitvoeringsprogram schrijven op de wensenlijst van de gemeenteraad. Want hoe het ook zij: een financiële onderbouwing hoort er bij.

Foto hierboven: Burgemeester feliciteert Rene Kooij met zijn onderscheiding.

Fotobijschrift bovenste foto: Van links naar rechts: Jolanda de Witte, Robert Kreukniet, Burgemeester Dominic Schrijer, Henk Mirck, Gemeentesecretaris Henk van Beelen en Aike Kamsteeg.

Deel dit bericht met je vrienden!