Saturday 18 September 2021

Alles over Zwijndrecht

Jaarcijfers gemeente Zwijndrecht positief

9 mei 2014

ZWIJNDRECHT - De gemeente Zwijndrecht heeft financieel goed geboerd in 2013. De eindbalans is opgemaakt en laat een positief saldo zien van ruim 3,1 miljoen euro. Ook de doorkijk over heel 2014 na afloop van het eerste kwartaal toont een positief resultaat. Deze ontwikkelingen zijn gunstig en stemmen het college van B&W tot tevredenheid.

In de jaarverantwoording 2013 zijn alle mee- en tegenvallers toegelicht. In nagenoeg alle gevallen gaat het om eenmalige afwijkingen ten opzichte van de begroting. Ruim € 0,5 miljoen is gemoeid met nog niet uitgevoerde taken. Dit bedrag is doorgeschoven naar 2014, zodat netto € 2,6 miljoen resteert. Het college van B&W wil met dit netto bedrag de algemene reserve aanvullen.

Wethouder Aaike Kamsteeg (Financiën) constateert dat de financiële bedrijfsvoering op orde is, hoewel er altijd punten ter verbetering blijven. “De gemeente Zwijndrecht is niet rijk – eerder arm – maar wel in control.”

Onzekerheden
Een grote mate van onzekerheid is er bij de bedragen die het Rijk beschikbaar stelt aan de gemeente. Er wordt flink bezuinigd, ook op het gemeentefonds. Een belangrijk aandachtspunt bij de financiële risico’s blijft het woningbouwproject De Volgerlanden. De noodzakelijke aanvulling van het Zwijndrechtse aandeel in de verliesvoorziening kon beperkt worden tot een bedrag van € 40.000,-, zodat deze voorziening per 1 januari 2013 ruim € 6,3 miljoen bedraagt.

Behandeling door gemeenteraad
De financiële stukken zijn gepland voor behandeling in de Politieke Markt op dinsdag 27 mei en de gemeenteraad op dinsdag 10 juni.

Lees meer over:

b&w financieel volgerlanden
Deel dit bericht met je vrienden!