maandag 17 mei 2021

Alles over Zwijndrecht

Periodieke medicatiebeoordeling bij 'De Swinhove Groep' succesvol

21 februari 2014

ZWIJNDRECHT - 'De Swinhove Groep' en de 'Veer Apotheek' zijn in 2010 een succesvol project gestart om het geneesmiddelengebruik van de cliënten te optimaliseren en daardoor het verkeerd en/of onnodig veel medicijngebruik (polyfarmacie) bij ouderen terug te dringen.

Om de medicatieveiligheid te vergroten is er voor verantwoord medicijngebruik een handreiking ontwikkeld, naar aanleiding waarvan het Medisch Team van 'De Swinhove Groep' en 'Veer Apotheken' de handen ineen hebben geslagen om het medicijngebruik bij de cliënten van 'De Swinhove Groep' verantwoord te reduceren.

Onder het motto ‘sta even stil bij het voorschrijven van een pil’ werd in 2010 een pilot gestart onder de naam “medicatieveiligheid en polyfarmacie”. Men spreekt van polyfarmacie wanneer een cliënt per dag 9 medicijnen of meer gebruikt. De pilot werd een jaar later uitgerold binnen de gehele zorginstelling. Bij 'De Swinhove Groep' gebruikt 50% van de cliënten zonodig 9 medicijnen of meer per dag. Hieronder zijn overigens ook vitaminen e.d. begrepen.

Ook was er veel aandacht voor scholing over het verantwoord medicijngebruik. Sommige medicijnen mogen bijvoorbeeld niet gemakshalve fijngestampt, gemalen of gebroken worden.

Het medicatie voorschrijfsysteem van 'De Swinhove Groep' is inmiddels direct elektronisch gekoppeld aan de software van de 'Veer Apotheek', Er wordt een volledig gesloten (elektronische) cirkel gevormd tussen voorschrijver en apotheek. Hierdoor is er sprake van sterke risicovermindering. Ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid van artsen en apotheker binnen de keten van farmaceutische zorg op basis van pure gelijkwaardigheid is hierbij noemenswaardig.

Een voorbeeld van de optimalisatie van medicijngebruik is: 'In 2011 is er 182 keer een cliënt besproken en 161 keer werden daarbij één of meerdere wijzigingen in het voorschrift doorgevoerd. Maar liefst 175 keer werd er met een medicijn gestopt en 24 keer werd met een nieuw medicijn gestart. Er was sprake van 113 interventies. Een interventie varieert van bijvoorbeeld een extra bloedcontrole tot een eerdere verwijzing naar de psycholoog i.v.m. antidepressiva gebruik.'

Lees meer over:

swinhove de veer medicijngebruik
Deel dit bericht met je vrienden!