maandag 17 mei 2021

Alles over Zwijndrecht

Gemeenteraad met welkom en afscheid

5 februari 2014

ZWIJNDRECHT - De gemeenteraad van Zwijndrecht  had dinsdag 4 februari een verwelkoming en een afscheid op het programma staan naast een redelijk aantal agendapunten die afgehamerd moesten worden. De Zwijndrechtse raad heeft een nieuwe griffier Noor Kanters  afkomstig uit Molenwaard. Zij werd gisteren beëdigd door burgemeester Dominic Schrijer.

Na de beëdiging begon de normale gemeenteraad.  Voor de jongeren in de wijk noord was er een wijziging van een toezegging aan de gemeenteraad gedaan en die werd nog even positiever voor hun omgezet. Namelijk dat na de wethouder in overleg met de jongeren een oplossing gaat zoeken voor de verdwenen voetbalkooi het resultaat van het overleg, zoals door ABZ vorige keer gevraagd, binnen vier weken aan de gemeenteraad meldt.

ABZ had in het vragenhalfuurtje een vraag over de entree van het gemeentehuis. Nee niet de schuifdeuren waar vel mensen zich aan ergeren of tussen klem komen maar de rommel van hangjongeren. Op de foto die getoond werd stonden lege bierflessen en talloze peuken. Het is het droevige beeld van menig hangplek in Zwijndrecht tot veler ergernis.

ABZ vroeg zich af waarom dit na opening gewoon zo bleef  en wat het college hier aan ging doen omdat het geen gezicht is voor de klanten van de gemeente die bij de entree geconfronteerd worden met deze rommel. Het college deed de toezegging dat voortaan de ploeg die overal de rommel opruimt dit hier ook gat doen. Ron Bijl van de VVD vroeg zich daarop af of er geen patrouille, wijkagent of buurtwacht hier iets aan kon doen. Burgemeester Schrijer gaf aan dat al die aspecten op de avond veiligheid verder  ter sprake komen.

De gemeenteraad had een groot aantal hamerstukken op de agenda staan maar ook een debat stuk, in het algemeen worden de discussies gevoerd in de daarvoor bestemde carrousels maar als een fractie of de raad op een onderdeel  debat wil voeren dan gebeurt dat. De fractie van D66 had in de carrousel aangegeven dat zij nog een keer over het agendapunt wilde bespreken maar ving daar bot. In de raad wilde zij daarop middels een ordevoorstel het van de agenda afvoeren maar kreeg daar in de breedte alleen steun van Groenlinks en ABZ. ABZ  wilde het wel bespreken maar vond het principieel onjuist dat het op de agenda bleef omdat in de carrousel, zoals de regels dat aangeven, door D66 werd verwoord dat zij er nogmaals over wilde spreken.  Daarmee werd het van de agenda afgevoerd.

Wat overbleef van de vergadering was twee moties en het afscheid van de Interim griffier Marcel van Dam. De eerste motie was ingediend door ABZ. De motie ging over de inkoop van hapjes en drankjes voor recepties en na de gemeenteraad. Als de gemeente deze weer zelf in gaat kopen , bij een lokale leverancier, dan ontstaat er een inkoopvoordeel. ABZ  had bij de behandeling van het agendapunt rond inkoop  wat centraal in de Drechtsteden gebeurt al aangegeven hier op terug te komen. De motie werd daar voor ingezet. Chris Moorman motiveerde voor ABZ op simpele wijze de motie.

Volgens onderzoek door hem en ambtelijk was gebleken dat zelf inkopen mag en voordeliger kan zijn. Nu betalen we 5 euro per fles te veel merkte hij op. Geen enkele fractie en ook het college wilde direct meegaan met de motie maar de toezegging vanuit het college om voor de raad  hier op terug te komen met een onderzoekje stemde iedereen tevreden. Alle beren op het pad die men zag werden wederom met simpele voorbeelden door Dhr Moorman weggezet. Ook hij was tevreden met de toezegging.

CuSGP diende bij monde van Dhr. Schenkel een motie in rond het onderwerp indexering voor gesubsidieerde  instellingen. Er was een brief gestuurd aan de gemeenteraad  waarin men geïnformeerd werd op dit onderdeel. Geen enkele fractie wilde meegaan met de motie vooral om dat er men middels en amendement besloten had in November 2013 geen indexering toe te passen.

Omdat de brief nog maar niet in de elektronische brievenbus zat werd besloten de motie boven de raad te laten hangen totdat de brief besproken zou worden. Vanuit een de SWOZ werd aangegeven dat zij nu al heel pragmatisch omgaan met de gelden die zij ontvangen en dat hun werk , zoals aangegeven door Dhr Schenkel, geen gevaar of kwaliteitsverlies oplevert.

Het laatste agendapunt was het afscheid van de interim griffier Marcel van Dam die na 8 maanden vertrekt en het stokje overdraagt aan de nieuwe griffie Noor Kanters. Vele lovende woorden voor zijn inzet werden uitgesproken door Wil Hofland voor de raad en door Dominc  Schrijer. Deze memoreerde  aan het feit dat zij beiden 8 maanden geleden bij de gemeente Zwijndrecht begonnen. Ook hij had lovende woorden voor het harde werken en de vele positieve veranderingen die Marcel teweeg had gebracht.

Als afscheidscadeau kreeg de scheidende interimer een boek van de schilder Willy Sluiter. Dominc Schrijer grapte nog even over de verdienstelijke portreten die Willy Sluiter maakte van onder andere de koning. Marcel van Dam maakte mooie typeringen van colleges en gemeenten waar hij gewerkt had, Zwijndrecht vond hij een prettige gemeente om gewerkt te hebben. Voor iedereen, raad en bezoekers, had hij een boekje laten maken met zijn  bespiegelingen middels diverse blogs. Met zijn toespraak sloot de gemeenteraad

Deel dit bericht met je vrienden!