vrijdag 28 januari 2022

Alles over Zwijndrecht

Enthousiasme voor inrichting Hooge Nesse

29 januari 2014

ZWIJNDRECHT - Het gebied is nu al aantrekkelijk om in te wandelen, maar biedt veel meer kansen voor onder meer natuureducatie, duurzaamheid,
speelnatuur voor kinderen, outdoor sport en vrijwilligerswerk bij het beheer van het gebied. De Hooge Nesse was eerst landbouwpolder
en daarna slib- en gronddepot.

Het terrein van 72 hectare ligt tussen de Oude Maas en de Lindtsedijk bij Zwijndrecht. In september 2012 is Polder Hooge Nesse in
eigendom overgedragen van de gemeente Rotterdam aan het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde (NRIJ). De gemeente Zwijndrecht is hierdoor
mede-eigenaar van deze polder geworden.

Groenservice Zuid-Holland (G.Z-H) beheert het gebied. Het gebied heeft zich inmiddels al ontwikkeld tot een aantrekkelijk natuurgebied.

Samenwerking
De gemeente en het NRIJ zetten zich in voor het bevorderen van duurzaamheid en een gezonde leefstijl. Belangrijke doelstellingen hierbij zijn dat kinderen vaker de natuur gaan bezoeken en dat mensen meer gaan bewegen in het groen. Deze twee doelen zijn vertaald in twee werkprogramma’s ‘Groen doet Goed’en ‘Bewegen in het Groen’, waarin wordt samengewerkt met een groot aantal organisaties, zoals natuurorganisaties als
het IVN, provincie Zuid-Holland, Sportservice Zuid-Holland en Expertisecentrum voor Jeugd, Samenleving en Ontwikkeling (JSO).

Om tot een breed gedragen agenda, ontwerp en uitvoeringsplan voor het gebied te komen, is de samenwerking met (lokale) partijen cruciaal. Als partijen uit onderwijs, sport, recreatie, natuur, openbare inrichting, zorg en welzijn, media en het bedrijfsleven gaan samenwerken, zal voor de Hooge
Nesse een krachtig netwerk ontstaan, waarbinnen deze organisaties gezamenlijk hun initiatieven kunnen ontplooien.

Voor het thema duurzaamheid is al een samenwerking tot stand gekomen met de oprichters van NL Greenlabel, Nico Wissing en Lodewijk Hoekstra (o.a. bekend van Green Kids en Eigen Huis en Tuin).

Bijschrift foto: Op 22 januari organiseerde gemeente Zwijndrecht in samenwerking met het IVN (Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid) en de provincie Zuid-Holland een startbijeenkomst over de inrichting en het gebruik van het recreatiegebied Hooge Nesse. Wethouder Henk Mirck (duurzaamheid) verwelkomde bijna 40 genodigden, die willen meedenken over de invulling van polder Hooge Nesse op het gebied van groen, bewegen en duurzaamheid.

Lees meer over:

duurzaam hoge nesse
Deel dit bericht met je vrienden!