woensdag 20 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

‘Kinderopvang is bij SKZ geen wasmiddel’

15 november 2013 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - “Kinderopvang is geen pak wasmiddel dat je aan de man brengt met stuntprijzen. Bij de Stichting Kinderopvang Zwijndrecht staan we al 33 jaar voor professionele en bijzonder actieve kinderopvang in een veilige en uitdagende omgeving tegen een (maat)schappelijke prijs. Dat blijven we ook in 2014 doen.”

Dat zegt Monique Fluitsma, directeur-bestuurder van de SKZ. In 2013 is het aantal kinderen dat in Nederland naar de kinderopvang gaat gedaald. “Ook bij ons heeft deze ontwikkeling zich voorgedaan, maar wij hebben besloten geen concessies te doen aan de hoge kwaliteit van onze opvang en zorg voor de kinderen. Onze opvang is en blijft in handen van vaste ervaren krachten die al lang bij de SKZ in dienst zijn. Wij blijven investeren in onze medewerkers, in de samenwerking met het onderwijs, in veel bijzondere activiteiten en in onze dienstverlening naar de ouders. We kijken bij ieder kind wat het beste is voor nu, maar ook voor de toekomst en nemen hem of haar daarin op speelse wijze mee. In alle leuke dingen die we met en voor de kinderen doen zit onze meerwaarde. Daar gaan we - ondanks de moeilijke financiële omstandigheden waarin de kinderopvang zich bevindt - heel bewust mee door.”

Rust, continuïteit en structuur
Kwaliteit betekent ook dat de SKZ uitdrukkelijk niet kiest voor variabele breng- en haaltijden. Ouders brengen hun kinderen voor 9.00 uur op het kinderdagverblijf en halen ze na 16.30 uur op het kinderdagverblijf of de bso op. Dit betekent dat er niet steeds kinderen in en uit gaan en daardoor is er rust op de groep. “Zo bieden we de kinderen continuïteit en structuur met een duidelijke dagindeling en kunnen we al onze aandacht op hen richten.” Naast dit argument van rust en structuur op de groepen houdt de SKZ ook in het financiële belang van ouders vast aan vaste tijden in plaats van uurtje-factuurtje. “Alleen betalen voor de tijd dat je gebruikmaakt van de kinderopvang leidt tot hogere uurprijzen en een daling van het aantal uren op jaarbasis dat in aanmerking komt voor de kinderopvangtoeslag. Ouders betalen bij ons dus netto minder,” benadrukt Monique Fluitsma. Ook in 2014 komt het standaarduurtarief van de SKZ - € 6,65 voor het kinderdagverblijf en € 6,20 voor de buitenschoolse en naschoolse opvang - volledig in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Door de maatregelen die de Rijksoverheid heeft genomen zijn voor alle ouders volgend jaar de maandelijkse netto kosten lager dan in 2013.

Lees meer over:

kinderopvang skz
Deel dit bericht met je vrienden!