woensdag 20 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Ondertekening overeenkomst afronding projecten herinrichting IJsselmonde

11 november 2013 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - Sinds 1997 loopt op IJsselmonde het  project herinrichting IJsselmonde met als belangrijkste doelstelling het maken van diverse recreatiegebieden. Een aantal daarvan zijn inmiddels gerealiseerd. Als gevolg van de bezuinigingen van het kabinet Rutte I zijn de financiële bijdragen van het Rijk komen te vervallen, waardoor niet alleen de aanleg als ook het beheer van de resterende gebieden op een andere manier moet worden georganiseerd.

In de overeenkomst “afronding projecten herinrichting IJsselmnde” is aangegeven hoe dat precies gaat gebeuren. De overeenkomst zal worden ondertekend door de provincie Zuid Holland, de landinrichtingscommissie IJsselmonde en de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, Albrandswaard en Zwijndrecht.

De nog te realiseren en beheren gebieden zijn Waalbos (185 ha), Develbos fase 3 (16 ha), Kijvelanden (58 ha) en Donckse Velden fase 2B (10 ha). Daarnaast is er ook geld beschikbaar voor het verbeteren van het netwerk van recreatieverbindingen. De gebieden Zuidpolder Barendrecht en Buitenland/ Lage Nesse vervallen uit het plan; de uitvoering ervan zal onder verantwoordelijkheid van de betreffende gemeenten plaatsvinden met medefinanciering door de provincie Zuid-Holland.

De ondertekening zal plaatsvinden tijdens de openbare zitting van de landinrichtingscommissie IJsselmonde op 8 november a.s. om 11.00 uur in het gemeentehuis van Zwijndrecht.

 

Deel dit bericht met je vrienden!