maandag 18 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Handhaving ingezet bij Ashland

13 juli 2013 (door Ad van Herk)

ZWIJNDRECHT - De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft afgelopen woensdag 10 juli 2013 samen met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid tijdens een inspectie bij het chemisch bedrijf Ashland Industries Nederland BV in Zwijndrecht geconstateerd dat de sprinkler-installatie niet goed werkt. Binnen een week moet het bedrijf aangeven welke maatregelen worden getroffen. Met het opleggen van een dwangsom zorgt OZHZ dat deze maatregelen vervolgens snel worden uitgevoerd. Ook is via een dwangsom een laad- en losverbod ingesteld voor tankwagens met ethyleenoxide. Dit totdat de sprinklerinstallatie ter plaatse hersteld is.

Bij een inspectie kwam naar voren dat een gedeelte van de sprinklerkoppen in de reactorplant niet goed werken. Oorzaak hiervoor kan divers zijn en de oplossing moet worden onderzocht door het bedrijf. Ashland maakt grond- en hulpstoffen voor onder andere de farmaceutische en de papier-, verf- en cosmetica-industrie. De inschatting van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid is dat een eventuele brand beheersbaar is, maar niet geblust kan worden met de sprinkler. 
 
Ook bij de laad- en losplaats voor het giftige en zeer brandbare ethyleenoxide bleken de sprinklers onvoldoende te functioneren. Daarom is het laden en lossen op deze locatie verboden. Naleving van dit verbod wordt middels een last onder dwangsom van € 50.000,- afgedwongen. 
 
Binnen een week moet het bedrijf een plan van aanpak aanleveren waarin ze aangeeft welke maatregelen binnen de gehele fabriek worden doorgevoerd en binnen welke termijn. 
 
Daarnaast kan het bedrijf extra inspecties verwachten, waarbij ook andere onderdelen van de bedrijfsvoering intensief gecontroleerd zullen worden.
 
Deel dit bericht met je vrienden!