woensdag 23 juni 2021

Alles over Zwijndrecht

Kom afscheid nemen van burgemeester Wiebosch-Steeman

14 mei 2013 (door Hennie van der Zouw)

ZWIJNDRECHT - Openbare receptie dinsdagavond 21 mei 2013.

Dinsdag 21 mei aanstaande neemt mevrouw Maria Wiebosch-Steeman afscheid als waarnemend burgemeester van de gemeente Zwijndrecht. Mevrouw Wiebosch begon op 9 november 2012 als waarnemend burgemeester. Ze volgde Antoin Scholten op die benoemd werd tot burgemeester in Venlo. De afgelopen maanden zette mevrouw Wiebosch zich met veel energie in voor de gemeente
Zwijndrecht.
 
Welkom op afscheidsreceptie
U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op dinsdagavond 21 mei 2013 waarbij de gemeenteraad om 21.00 uur afscheid neemt van mevrouw Wiebosch. Na deze vergadering bent u tot 22.30 uur in de gelegenheid om haar persoonlijk de hand te schudden tijdens een receptie. De afscheidsreceptie vindt plaats in de trouwzaal van het oude gemeentehuis en kunt u bereiken via de ingang aan het Raadhuisplein. Dit is een algemene oproep. Er worden geen aparte uitnodigingen verstuurd.
 
Installatie nieuwe burgemeester
De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft woensdagavond 20 maart 2013 besloten om Dominic Schrijer bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor voordracht voor benoeming door de kroon tot burgemeester van Zwijndrecht. Onder voorbehoud van het
Koninklijk Besluit vindt tijdens een bijzondere raadsvergadering op maandagavond 27 mei de installatie plaats van de nieuwe burgemeester.
Deel dit bericht met je vrienden!