vrijdag 15 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

19 februari open dag De Rank

13 februari 2013

HEERJANSDAM - ‘Nieuwbouw en fusie PCOAZ in belang van kind’

Heerjansdam, februari 2013 – Dinsdag 19 februari is het open dag op De Rank, basisschool voor protestants-christelijk onderwijs. Ouders en hun kinderen zijn van harte welkom om een kijkje in de keuken van De Rank te nemen.

We staan voor rust en regelmaat. Dankzij een juiste mix van jonge en ervaren leerkrachten bieden we modern gedegen onderwijs,” aldus locatiedirecteur Marjolijn Boer. “We kijken steeds kritisch wat de kinderen in Heerjansdam nodig hebben om straks als pubers op het voortgezet onderwijs succesvol te kunnen zijn. Onze leerkrachten maken daarbij het verschil. Daarom hebben ze de cursus excellent onderwijs gevolgd en krijgen we scholing in de instructiestrategie van Marzano voor doelgericht leren. Ik ben trots dat de Marzano-trainer ons als voorbeeldschool gaat gebruiken.”
 

Talenten

Op 19 februari kunnen de bezoekers van de open dag nog geen kijkje nemen in de nieuwbouw aan het Educatief Plein. Er wordt daar hard gewerkt zodat we na de meivakantie naar ons nieuwe schoolgebouw kunnen verhuizen. Daar zie je goed terug waar we onderwijskundig voor staan,” benadrukt de locatiedirecteur. “Voor de onderbouwgroepen hebben we gekozen voor grote klasruimtes zodat alle kinderen onder toezicht van een leerkracht binnen de veilige muren aan de slag kunnen. De bovenbouw heeft kleinere klasruimtes aan een brede gang waar de kinderen vanaf groep 5 meer zelfstandig leren werken. Bij alle keuzes die we maken gaat het om onderwijskwaliteit en stellen we het kind centraal. Daarbij kijken we ook naar gedrag, naar hoe we met elkaar omgaan. Kinderen hebben structuur nodig, moeten met plezier naar school gaan en zich er veilig voelen. Alleen dan kunnen ze - met een leerkracht die met passie voor de klas staat - hun talenten maximaal ontwikkelen.”

Kwaliteitsimpuls

Onderwijskwaliteit was de reden voor het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Heerjansdam om op zoek te gaan naar een fusiepartner. “Het onderwijs is zo’n dynamisch vakgebied dat we als bestuur, dat uitsluitend uit vrijwilligers bestaat, vaak achter de feiten aanliepen. Onderwijs vraagt om professioneel bestuur en dus zijn we op zoek gegaan naar een partner die het kind centraal stelt, kwaliteitsgericht en actief met eigentijds kwalitatief onderwijs en personeelsbeleid is, regionaal past bij Heerjansdam en deel uitmaakt van het samenwerkingsverband Zuid-Holland-Zuid,” aldus Sonja Kooij, sinds 2008 voorzitter van het verenigingsbestuur. De Stichting PCOAZ voldeed aan alle wensen. “Ze is financieel gezond, wordt goed bestuurd, heeft de christelijke identiteit en maakt deel uit van hetzelfde samenwerkingsverband. Daar komt bij dat veel kinderen naar het voortgezet onderwijs in Zwijndrecht gaan.”

Sonja Kooij is ervan overtuigd dat de kinderen van De Rank gebaat zijn bij de fusie met PCOAZ. “We houden onze eigen identiteit als dorpsschool, maar profiteren van alle kennis en kunde bij PCOAZ. Een goed bestuurde school betekent een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs. Er heerst rust en er is kennis van nieuwe ontwikkelingen en nieuwe onderwijsmethodes. Dat is voor De Rank echt een stap voorwaarts.” De leden van de vereniging deelden blijkbaar deze mening, want de ledenvergadering stemde afgelopen november in met de fusie tussen De Rank en PCOAZ.

 

 

Pittig Plus

Hoewel deze fusie pas op 1 augustus een feit is, wordt er al intensief samengewerkt. Marjolijn Boer: “Voorheen moesten we alles zelf uitvinden. Nu kan ik bijvoorbeeld op het gebied van de nieuwbouw een beroep doen op de bouwkundig specialist van PCOAZ. Ik krijg zo meer tijd om me op de kwaliteit van ons onderwijs te richten. PCOAZ heeft oog voor de mensen en is bereid ons team maximaal te ondersteunen, maar geven daarbij veel vrijheid. Door de krachten te bundelen, worden we allemaal beter. Zo hebben we onlangs de Pittig Plus torens aangeschaft waarmee meer- en hoogbegaafde kinderen samen aan de slag kunnen binnen hun eigen klas. Een aantal PCOAZ-scholen heeft hier ervaring mee en daar plukken wij de vruchten van.”

De Rank

Basisschool De Rank is de enige school van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs te Heerjansdam. Samen met de openbare Koningin Julianaschool, kinderopvang Bobo, de Bibliotheek A tot Z en de Speel-o-Theek Heerjansdam vormt De Rank het Educatief Plein ofwel Rajubibos in Heerjansdam.

Per 1 augustus 2013 is De Rank onderdeel van de Stichting PCOAZ. Deze Stichting heeft dan twaalf basisscholen in Alblasserdam, Zwijndrecht en Heerjansdam en een school voor speciaal basisonderwijs in Ridderkerk. De Stichting PCOAZ zorgt voor onderwijs vanuit een protestants-christelijke invalshoek en staat voor onderwijs uit overtuiging, vertrouwen en optimisme. De Stichting PCOAZ houdt zich bezig met het professioneel besturen van de scholen. Daarbij is veel aandacht voor de kwaliteit van de leerkrachten zodat de kinderen in een veilige en stimulerende omgeving kwalitatief hoogstaand onderwijs kunnen volgen dat aansluit bij hun talenten. Leerlingen van PCOAZ-scholen krijgen alle mogelijkheden aangereikt om zich optimaal te ontwikkelen. Vanuit de protestants-christelijke identiteit is er op PCOAZ-scholen zorg voor elkaar en wordt er gewerkt in een sfeer van saamhorigheid

Lees meer over:

school opendag rank
Deel dit bericht met je vrienden!