maandag 12 april 2021

Alles over Zwijndrecht

O&O-bestuur krijgt groen licht van haar leden voor uitbreiding turnhal

15 oktober 2012

ZWIJNDRECHT - Om een finaal fiat te verkrijgen voor het realiseren van een bijna verdubbeling van haar turnhal aan de Uilenvliet belegde het bestuur van de Zwijndrechtse Gymnastiekvereniging O & O voorbije zaterdag een buitengewone leden vergadering.
Na het welkomwoord van voorzitter Pauline den Hartog en een digitale presentatie van het plan gaf penningmeester (tevens bouwcommissielid) Ton Poots uiteenzetting van de stand van zaken tot nu toe.

Na vele jaren  van inventariseren, plannen  maken, tal van mogelijkheden onderzoeken enz. kwam twee jaar terug het huidige plan in beeld. Het heeft heel veel tijd en energie gekost om alle betrokkenen hiervoor op één lijn krijgen. Uiteindelijk was iedereen , inclusief B & W en gemeenteraad,  ervan overtuigd dat van alle opties dit plan het best haalbare is en de meeste kans van  slagen heeft.

Intussen zijn de nodige overleggen geweest en hebben tal van onderzoeken plaats gevonden. Eén van de vervolg stappen is nu het aangaan van financiële verplichtingen waarvoor  conform de statuten van de vereniging de leden hun fiat moeten geven.

Poots gaf een beeld van de financiële consequenties naar aanleiding waarvan vragen konden worden gesteld. Nadat deze tot tevredenheid waren beantwoord kon tot stemming worden overgegaan. De blijdschap was groot toen de vergadering met het algehele stemmen akkoord ging met het aangaan van de lening ten behoeve van de realisatie van de uitbreiding van de turnhal.

Lees meer over:

o&o gymnastiekvereniging
Deel dit bericht met je vrienden!