maandag 25 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Nieuwe contractvormen bij Stichting Kinderopvang Zwijndrecht

5 oktober 2012

ZWIJNDRECHT - De Stichting Kinderopvang Zwijndrecht (SKZ) biedt ouders volgend jaar nog meer keuzemogelijkheden in de opvang van hun kind(eren). Zo kunnen ouders van baby’s en peuters kiezen of ze 40 of 52 weken gebruik willen maken van het kinderdagverblijf. Bij de buitenschoolse opvang geeft de SKZ de ouders - naast de voorschoolse, naschoolse, tussen schoolse, flexibele en vakantieopvang voor hele of halve dagen - een keuze in het aantal weken vakantieopvang per jaar. Ook heeft de SKZ besloten om de tarieven voor 2013 niet of nauwelijks te verhogen en met het standaardtarief te blijven voldoen aan het fiscale maximum uurtarief waarover ouders kinderopvangtoeslag krijgen.

Het jaar 2012 is voor de kinderopvang pittig geweest. Door de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst kwamen kinderen minder vaak of soms helemaal niet meer naar de opvang. “Ook bij ons heeft deze ontwikkeling zich voorgedaan,” vertelt Monique Fluitsma, directeur-bestuurder van de SKZ. “We willen de kinderopvang voor ouders betaalbaar houden in een tijd dat de overheid bezuinigt op de kinderopvang en veel ouders krapper bij kas zitten.” Dat was het uitgangspunt bij het opstellen van de begroting en daarmee de uurtarieven voor volgend jaar. Daarbij is uitvoerig overlegd met een klankbordgroep van medewerkers en met de centrale oudercommissie.

Natuurlijke speelpleinen
“Zoals het er nu naar uitziet, wordt in 2013 verder bezuinigd op de kinderopvangtoeslag die ouders ontvangen,” vervolgt Fluitsma. “Als SKZ staan we voor kwalitatief goede kinderopvang. Alle SKZ’ers hebben de overtuiging dat kinderopvang niet alleen praktisch voor de ouders en leuk voor de kinderen is, maar vooral ook goed voor de ontwikkeling van de kinderen. We vinden het dus belangrijk dat ouders gebruik kunnen blijven maken van onze diensten. Daarom hebben we besloten om onze tarieven voor 2013 niet of nauwelijks te verhogen. We zijn uitgegaan van het fiscale maximum uurtarief dat € 6,46 voor het kinderdagverblijf en € 6,02 voor de buitenschoolse opvang is. Hierdoor blijven de ouders over ons gehele standaarduurtarief de kinderopvangtoeslag ontvangen.

Dit maken we mogelijk door te bezuinigen op overheadkosten en op secundaire arbeidsvoorwaarden van onze medewerkers en door creatieve kostenbesparingen.” Voorbeelden zijn het inschakelen van de Fietskoerier in plaats van PostNL, maar ook de aanschaf van Stints waardoor de vervoerskosten niet stijgen. “Op het gebied van kwaliteit van onze opvang en zorg voor de kinderen doen we geen concessies. Zo blijven we alle bijzondere activiteiten, van dansen met de allerkleinsten en muziek op schoot tot badminton clinics en theaterlessen, gratis aanbieden. Ook hebben we geïnvesteerd in nieuwe, natuurlijke speelpleinen waar de kinderen hun fantasie de vrije loop kunnen laten. Daarnaast introduceren we een aantal nieuwe contractvormen waarmee we tegemoet komen aan de wensen van verschillende ouders. Een van die nieuwe contracten is speciaal bedoeld voor ouders die werkzaam zijn in het onderwijs.”

Stichting Kinderopvang Zwijndrecht
Ruim 30 jaar verzorgt de Stichting Kinderopvang Zwijndrecht (SKZ) de opvang van kinderen in de leeftijd van zes weken tot ze naar de middelbare school gaan. De Stichting heeft vier kinderdagverblijven, acht locaties voor buitenschoolse opvang en zes peuterspeelgroepen in Zwijndrecht en is daarmee groot in kleinschalige opvang. Bij de SKZ werken ruim 100 medewerkers en er worden wekelijks bijna 1.000 kinderen opgevangen. Sinds januari 2003 is de SKZ HKZ-gecertificeerd, inmiddels volgens ISO 9001-2008.

Lees meer over:

kinderopvang skz
Deel dit bericht met je vrienden!