zaterdag 29 januari 2022

Alles over Zwijndrecht

Gemeenten maken afspraken over bouwplannen rond Kijfhoek

29 augustus 2012

ZWIJNDRECHT - De gemeenten Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Barendrecht gaan hun bouwplannen afstemmen. Het gaat om plannen binnen het invloedsgebied van het rangeerterrein ‘Kijfhoek’. De vier gemeenten beogen daarmee ook voor de lange termijn veiligheidsrisico’s van het rangeerterrein acceptabel te houden.

De kans op een ongeval met gevaarlijke stoffen is klein, maar wel aanwezig. Daarom moet de exploitant van het rangeerterrein ‘Kijfhoek’ aan strenge milieu- en veiligheidseisen voldoen. Deze eisen zijn nog recent herzien en worden vastgelegd in een nieuwe milieuvergunning.

Risico’s

Doet zich ondanks de strenge milieu- en veiligheidseisen op het rangeerterrein een ongeval voor, dan heeft dit niet alleen invloed op gemeente Zwijndrecht. Ook in de gemeenten Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Barendrecht kunnen slachtoffers vallen. Een maat om dit risico te ´meten’ is het groepsrisico.

Afspraken

Op dit moment ligt het groepsrisico van het rangeerterrein onder de landelijk geaccepteerde norm. In de toekomst kunnen zich ruimtelijke ontwikkelingen voordoen – zoals de bouw van woningen of de aanleg van een recreatie bos – waardoor het groepsrisico stijgt. Gemeente Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Barendrecht willen daarom afspraken maken om ook voor de lange termijn het groepsrisico laag te houden. Heeft één van de vier gemeenten een bouwplan waardoor het groepsrisico stijgt, dan vindt overleg plaats met de andere gemeenten. Deze afspraken voorkomen dat een bouwplan in de ene gemeente, een bouwplan in de andere gemeenten blokkeert. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid monitort de hoogte van het groepsrisico.

Ter inzage

De afspraken staan in het concept Beheersplan Groepsrisico Kijfhoek. Dit plan ligt vanaf 30 augustus 2012 ter inzage bij de gemeente Zwijndrecht.

Deel dit bericht met je vrienden!