vrijdag 16 april 2021

Alles over Zwijndrecht

Aanleg brandputten: verkeershinder mogelijk

4 augustus 2012 (door Ad van Herk)

ZWIJNDRECHT -Tot aan het einde van dit jaar worden langs het spoor tussen Zwijndrecht en Dordrecht vierentwintig brandputten aangelegd waar een grote hoeveelheid bluswater in wordt opgeslagen.

Deze putten worden aangelegd om de veiligheid langs het spoortraject te verhogen. De brandweer kan zo een brand sneller en beter bestrijden.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan per brandput uit de vSpoorzone: werkzaamheden aan brandputtenoorbereiding, de daadwerkelijke boring en het testen van de put. Bij het boren en testen moet veel water worden afgevoerd via bovengrondse afvoerleidingen. Een voorbeeld treft u aan bij de rotonde Stationsweg - Lindtsedijk.

Werkrichting
In Zwijndrecht wordt gewerkt vanaf de spoorbrug richting de Jeroen Boschlaan. Daarna volgt de andere kant van het spoor bij de Westelijke Parallelweg. De laatste putten worden aangelegd bij de begraafplaats, de Heer Oudelandslaan en de brandweerkazerne. Via StadsNieuws en deze website houden wij u op de
hoogte van de locaties en de mogelijke overlast.

Verkeershinder
De komende periode hebben de volgende zaken invloed op de verkeersafwikkeling:

 Van maandag 6 tot en met vrijdag 17 augustus is het parkeerterrein achter Vierdrecht 1 afgesloten voor autoverkeer. Fietsers kunnen wel via deze kant de buitenstalling aan de voorzijde van het station bereiken;

Op dinsdag 7 augustus wordt de overspanning over de Lindtsedijk nabij de rotonde Stationsweg verwijderd. Dit gebeurt ’s ochtends vroeg en hiervoor is dan gedurende enige tijd (maximaal 15 minuten) het verkeer stilgezet;

 Vanaf donderdag 9 augustus wordt het fietspad langs de Koninginneweg versmald;

Van donderdag 16 augustus tot en met vrijdag 31 augustus zijn een aantal parkeerplaatsen aan de westelijke parallelweg afgesloten.

Over de twee laatste maatregelen leest u volgende week meer in StadsNieuws.


Meer informatie
Heeft u vragen over de uitvoering, neem dan contact op met de heer De Hoop van Hörmann Grondboringen via telefoonnummer (06) 11 31 09 81.

Deel dit bericht met je vrienden!