maandag 18 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Reageer op het uitgewerkt plan Buitengebied

3 februari 2012

ZWIJNDRECHT - Concept ontwerpbestemmingsplan Buitengebied ligt nu ter inzage 

Reageren in deze fase kan tot en met woensdag 14 maart 2012
 
Het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht werkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied. Dit nieuwe plan vervangt de nu geldende zeven verschillende bestemmingsplannen. Uitgangspunt is de visie op het buitengebied. De gemeenteraad heeft die vorig jaar vastgesteld. In de visie ligt de nadruk op het behouden van groen en het benutten van natuur en recreatie. De gemeente vindt het belangrijk om inwoners bij de plannen te betrekken. In deze fase gaat het nog niet om officiële inspraak, maar kunnen we wel alvast rekening houden met wat er onder de bevolking leeft.
 
Wethouder Aaike Kamsteeg (Ruimtelijke Ontwikkeling): “Ook als gemeente kunnen we zaken over het hoofd zien. Daarom vinden wij het belangrijk dat inwoners al in deze fase met ons meekijken of de bestemmingen op perceelsniveau goed zijn weergegeven. Op die manier hoopt de gemeente straks een goed bestemmingsplan voor de komende tien jaar vast te stellen.”
 
Waarom een nieuw bestemmingsplan? 
Kamsteeg: “Een bestemmingsplan beschrijft op perceelsniveau wat wel en wat niet is toegestaan. De bestaande zeven bestemmingsplannen worden nu opgenomen in één nieuw bestemmingsplan voor het gehele buitengebied. Daarmee krijgen we uniformiteit en voldoen we aan wettelijke regelgeving. Bovendien wil de gemeente nieuwe ontwikkelingen die in overeenstemming zijn met de vastgestelde visie mogelijk maken en stimuleren”.
 
Wat doen we met nieuwe ontwikkelingen? 
Kamsteeg: “Als u het concept ontwerpbestemmingsplan leest, zult u veel aantreffen over de bestaande situatie. Maar in het nieuwe bestemmingsplan geven we ook mogelijkheden tot ontwikkelingen die in overeenstemming zijn met de visie. Denk bijvoorbeeld aan nevenactiviteiten bij de bestaande agrarische bestemming. Een ander voorbeeld is de regeling ‘ruimte-voor-ruimte’. Dit laatste houdt in dat bijvoorbeeld bij beëindiging van een glastuinbouwbedrijf de mogelijkheid bestaat om daarvoor in de plaats een of meer woningen te bouwen. Dit is onder andere afhankelijk van de omvang van het bedrijf. Wanneer iemand met een nieuw initiatief voor het buitengebied komt dat niet in het bestemmingsplan past, kijkt de gemeente of het past binnen de vísie op het buitengebied. Is dat het geval, dan kan de gemeente medewerking verlenen aan een aparte procedure”.
 
Inloopbijeenkomst 
De gemeente nodigt iedereen uit voor de inloopbijeenkomst over dit onderwerp op woensdag 22 februari 2012 tussen 16.00 uur en 20.00 uur in het gemeentehuis, aan het Raadhuisplein 3 te Zwijndrecht. U kunt het concept dan inzien, vragen stellen en ons opmerkingen en suggesties meegeven. Het plan ligt tot en met 14 maart 2012 ter inzage. U kunt het plan ook inzien op de website: www.zwijndrecht.nl/Ruimtelijke_plannen/Bestemmingsplannen/Bestemmingsplannen_in_procedure/Concept_ontwerp_bestemmingsplan_Buitengebied.
 
Verder verloop procedure 
Na de periode van inspraak verwerkt het college de reacties in een inspraaknota en kijkt het in hoeverre de gemaakte opmerkingen aanleiding geven om het concept aan te passen. Vervolgens zal de officiële procedure met inspraak over het ontwerpbestemmingsplan van start gaan. De verwachting is dat dit in het najaar van 2012 is.
 

Lees meer over:

bestemmingsplan buitengebied
Deel dit bericht met je vrienden!