zaterdag 23 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Bibliotheek Anjerstraat gaat sluiten

18 januari 2012 (door Hans Huisman)

ZWIJNDRECHT - Gezien de verminderde subsidie is het voor de bibliotheek niet meer mogelijk om 2 bibliotheekvestigingen in Zwijndrecht in stand te houden. De vestiging Anjerstraat zal daarom per 1 juli 2012 worden gesloten.

Deze beslissing wordt ondersteund door de bibliotheekvisie van de gemeente Zwijndrecht waarin is opgenomen dat Zwijndrecht qua grootte van de gemeente voldoende heeft aan 1 hoofdvestiging. De gemeenteraad heeft ingestemd met de sluiting onder voorwaarde dat er voor de bewoners van dat gedeelte van Zwijndrecht voldoende alternatief geboden wordt door de bibliotheek. Dit is ook wat de bibliotheek zelf in haar toekomstplan heeft opgenomen.

Het alternatief kan niet geboden worden binnen de opgelegde bezuiniging van 10% en daarom heeft het college besloten de bezuiniging gefaseerd over 2 jaar in te voeren. De komende tijd onderzoekt de bibliotheek verschillende mogelijkheden om voor 1 juli 2012 in de wijk een servicepunt voor volwassenen/ ouderen te realiseren. Verder blijft de bibliotheek doorgaan met het bieden van dienstverlening aan heel Zwijndrecht  en het ontwikkelen van passende jeugdconcepten voor het onderwijs.

Toekomstscenario van de Bibliotheek  A tot Z
In opdracht van de gemeente Zwijndrecht heeft de bibliotheek een zorgvuldig en gedegen toekomstscenario voor de jaren 2011-2014 gemaakt. Het scenario voor de toekomst Business case de Bibliotheek A tot Z is eind maart 2011 aan wethouder Vissers en zijn ambtenaren aangeboden. Het toekomstscenario staat voor een - ook in financieel minder goede tijden - kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige bibliotheek voor heel Zwijndrecht. Een scenario dat het gemeentelijk beleid ondersteunt en aansluit bij de visie van wethouder Vissers.

De Bibliotheek A tot Z wil in de nabije toekomst vooral zichtbaar, breed toegankelijk en laagdrempelig zijn. De inzet is om meer mensen binnen de gemeente te voorzien van bibliotheekvoorziening: een nieuw dienstverleningsconcept dat gericht is op specifieke doelgroepen en dienstverlening op maat, in de directe nabijheid van andere gemeentelijke, maatschappelijke en culturele instellingen. Daarbij is gezocht naar zowel mogelijkheden tot besparingen, als ruimte voor de zo noodzakelijke bibliotheekvernieuwing. Dat is de bibliotheek gelukt, zij het uitsluitend door zeer duidelijke en ingrijpende keuzes te maken. Uitgangspunt is dat de bibliotheek conform de landelijke standaard voor openbaar bibliotheekwerk te werk gaat. Dit betekent dat er ruimte moet zijn voor innovatie, kwaliteitsverbetering en professionaliteit.

Vestiging Anjerstraat
Sluiting van vestiging Anjerstraat, conform het eerder genomen gemeenteraadsbesluit, staat al geruime tijd op de agenda. Het bereik en de waardering van deze drukbezochte vestiging is echter zo groot dat instandhouding gewenst was. Verlaging van de subsidie maakt uitstel van uitvoering van dit besluit niet langer mogelijk. De bibliotheek maakt een duidelijke keuze om vestiging Anjerstraat te sluiten en te vervangen door een servicepunt.

Nieuw: Servicepunt
Een servicepunt is een bibliotheekdienstverlening op locatie, met een beperkte dienstverlening en een beperkte collectie, doelgroepgericht en op maat. De totale collectie van het hele werkgebied is via de digitale bibliotheek snel op locatie beschikbaar. De locatie kan variëren van een (brede) school of een multifunctionele accommodatie, een zorginstelling tot een woonvoorziening voor ouderen. Gedurende een beperkt aantal uren per week is een bibliotheekmedewerker aanwezig. Het servicepunt is voorzien van een leenautomaat en/of de uitlening wordt verzorgd door medewerkers van de instelling waar het servicepunt is gevestigd. De locatie is nog niet bekend, hierover stemt de bibliotheek af met instellingen in de wijk.

Zie ook:

Deel dit bericht met je vrienden!