woensdag 3 maart 2021

Alles over Zwijndrecht

Zwijndrechtse raad keurt begroting goed

9 november 2011

ZWIJNDRECHT -De begrotingsraad van de gemeente Zwijndrecht kende een bijzonder verloop. Niet alleen omdat het de laatste vergadering was van financiën wethouder de Vries maar ook vanwege het plotselinge aantal amendementen en moties.  5 amendementen en 12 moties die plotseling vermeerderden naar 14.


Om twee uur begon de gewoonlijke voorleeswedstrijd. VVD als eerste en ABZ als tweede waarbij het telkens opvalt dat ABZ niet meedoet aan de voorleeswedstrijd. Fred Loos had dit keer een power point presentatie en demonstreerde hoe je dat doet. Niet oplzen wat er staat maar aan de hand van het plaatje het verhaal vertellen.


Hij wilde ook weten van de aanwezige raadsleden wie nu de gehele begroting begreep. Eslechts een enkeling stak zijn hand op. Bert Exoo van de PvdA vond het geen manier van vraagstelling en daarmee maakte Fred loos zijn punt over een weliswaar leesbare begroting maar vooral een stuk waarvoor je specialist moet zijn op een breed terrein geschoold om er doorheen te prikken.


De agenda bevatte de meerjarenbegroting en een aantal belastingvoorstellen.
De Bibliotheek in de Anjerstraat en het wijkcentrum het baken waren een bijzonder onderwerp van discussie geworden vanwege de vele handtekeningen  samen 5000. Wethouder Vissers had deze meegebracht naar de raad om deze daar te overhandigen.
De tribune werd zoals gebruikelijk goed gevuld door ambtenaren en dit keer ook wat meer publiek afgekomen op de beslissing rond de bezuiniging op het baken de de bibliotheek.


Parkeerbelasting, de OZB, rioolbelasting en niet geleverde aantallen kilometers aangelegd riool vormden het onderwerp van gesprek. Maar ook het zwembad. D66 wilde dat het college alsnog een poging ging wagen om een gezamenlijk zwembad te realiseren binnen de Zwijndrechtse waard paralel aan het onderzoek wat zij gaan doen naar een zogenaamd 25/21 bad wat de basis vormt voor een nieuw zwembad. Een klein zwembad waar getraind kan worden maar ook gewoon gebruikt kan worden om lekker te zwemmen.


Het CDA leek het een goed idee om het college met drie wethouders verder te laten gaan en vondt hierbij steun van D66.
CuSGP hield bij monde van de nestor van de raad Henk Opasveer een pleidooi waarbij steevast wordt afgerond met de zegen voor allen, college, raad, ambetnaren en hun werk om zo hun achtergrond nog eens duidelijk door te laten klinken. Groenlinks  was niet ontevreden over het duurzaamheidsbeleid van het college maar maakte zich wel zorgen over het weinig terugdringen van de Zwijndrechtse schuldenlast.


Na de eerste ronde was het aan het college de tijd om te reageren.
Op de diverse sprekers wed gereageerd en over de onderwerpen gediscussieerd.
Sprekers kondigden al in de eerste ronde amendementen en moties aan maar die werden vooral na de reactie en de daaropvolgende schorsing in stelling gebracht.


De raadzaal werd een vergaarbak van raadsleden die over en weer nog handtekeningen aan het verzamelen waren als steun voor hun motie en of amendement.
Er werden moties aangenomen over een onderzoek naar betaald parkeren in de toekomst en alles wat daar an vast zit.
Er werd door een motie van ABZ het stijgingspercentage van de rioolbelasting bijgesteld van 6 naar 4.1% en de OZB werd ook door hun toedoen niet verhoogd.


Ook het parkeertarief werd niet verhoogd door de inzet van de VVD terwijl het zwembad onderzoek  weer verbreed wordt naar de Zwijndrechtse raad. Het CDA kon tevreden zijn met haar inzet voor de bibliotheek en het openhouden van het Baken tot een goede oplossing wordt gerealiseerd. Zo was er binnen de politiek eigenlijk voor elk wat wils. Bij de stemming voor de bibliotheek ging veel mis.

Rene van den Berg ( SGP) en Marius Schenkel(Cu) lieten bij stemverklaring weten dat zij de bibliotheek beslist open wilden houden maar stemden tegen een motie die daar op inging. Bij de bezoekers werd de motie ook niet begrepen want uiteindelijk zal er bezuinigd moeten worden. Net als de raadsleden Schenkel en van den Berg begrepen zij niet dat de motie de meest reële optie was voor het open houden van de bibliotheek en bijna werd er door hun tegenstem het voorstel van de begroting gerealiseerd, dus sluiting met de kanttekening dat het college bereid was een steunpunt te realiseren.

Ook O&O kwam nog even aan bod. Deze vereniging wil graag nieuwbouw realiseren voor de groei van hun sport.
Een ding was duidelijk de Zwijndrechtse burger en vereniging voelde zich duidelijker betrokken bij de politiek ook al was de voorleeswedstrijd saai.
Het leverde de burger in ieder geval een mindere lastenverzwaring op dan die was voorgesteld in de begroting en dat is beslist bijzonder te noemen.
Alle verslagen, moties zijn te lezen op de site van de gemeente Zwijndrecht. Met een goedgekeurde begroting na alle aanpassingen werd deze goedgekeurd en werden de belastingvoorstellen aangenomen of hoefden niet in stemming gebracht te worden.

 

Deel dit bericht met je vrienden!