vrijdag 15 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Van weg- naar watertransport

8 juli 2011 (door Ad van Herk)

ZWIJNDRECHT - De gemeente Zwijndrecht en het projectbureau IOD (Integraal Ondernemen Drechtsteden) werken samen aan het project “van weg- naar watertransport”. Doel van het project is bedrijven te helpen bij het realiseren van de juiste logistieke oplossingen en de bereikbaarheid van de regio verder te verbeteren.

Het project is gericht op midden- en kleinbedrijven en handelsondernemingen die belangstelling hebben om na te gaan of zij meer gebruik kunnen maken van vervoer over water. Het IOD kan in 2011 voor enige tientallen bedrijven een analyse uitvoeren en een innovatieplan opstellen. Van het bedrijf wordt een investering van € 1.500,- per plan gevraagd. Voor elk plan is in 2012 subsidie beschikbaar van maximaal € 30.000,-. Daarmee wordt de stap van weg- naar watertransport voor diverse bedrijven mogelijk.

Zwijndrecht stimuleert vervoer over water
Wethouder Economie, Elbert Vissers: “De gemeente Zwijndrecht wil haar ondernemers optimale kansen bieden, ook op logistiek gebied. Milieu en duurzaamheid spelen daarbij een grote rol. Om die reden stimuleren wij het vervoer over water.”
Zwijndrecht beschikt over verschillende havens waarvan de Uilenkade een openbaar karakter heeft. Het college van burgemeester en wethouders heeft in 2010 besloten om de Uilenkade te renoveren. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels in gang gezet.

Integraal Ondernemen Drechtsteden
De gemeente en het projectbureau IOD (Integraal Ondernemen Drechtsteden) hebben elkaar gevonden met het oog op milieu, duurzaamheid en werkgelegenheid. Het IOD werkt samen met (regionale) ondernemers, kennisinstituten en overheidsinstanties aan innovatieve projecten in de nautische sector. Het IOD biedt bedrijven de helpende hand bij het doornemen van het logistieke proces (aanvoer grondstoffen/goederen, afvoer halffabricaat/gereed product).

Ondernemers benaderd
De ondernemers in Zwijndrecht ontvangen een gezamenlijke brief van de gemeente en het IOD, waarin zij aanbieden met het IOD in gesprek te gaan over de mogelijkheden. Voor meer informatie over het project kunnen ondernemers contact opnemen met de projectleider van het IOD, heer Bronzwaer, tel. (078) 613 2500 of mailen naar info@stichting-iod.nl

Lees meer over:

gemeente uilenkade
Deel dit bericht met je vrienden!