dinsdag 20 april 2021

Alles over Zwijndrecht

Tien Koninklijke onderscheidingen

29 april 2011

ZWIJNDRECHT - In Zwijndrecht hebben dit jaar tien inwoners een Koninklijke onderscheiding ontvangen ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin. Van de tien onderscheidingen ging het negen keer om Lid in de Orde van Oranje-Nassau en één keer om Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In totaal zijn vier dames en zes heren gedecoreerd.

Burgemeester Scholten heeft de versierselen op vrijdag 29 april om 10.00 uur in het gemeentehuis opgespeld bij negen personen. Eén Zwijndrechtse gedecoreerde heeft de versierselen van mw. Drs. E.I. Schippers in Den Haag opgespeld.

Bij de Lintjesregen werden de afgelopen jaren in 2006 – 6, 2007 – 13, 2008 – 6, 2009 – 9 en in 2010 – 8 Zwijndrechtse inwoners onderscheiden. ZIe ook het Archief van Zwijndrecht.net voor meer informatie hierover.

De heer N. Soeteman
Zwijndrecht
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Penningmeester KansPlus, afdeling Zwijndrecht/Dordrecht
- 2e penningmeester Stichting Syndion
- Penningmeester Stichting Vrijdagavondclub (club voor mensen met een verstandelijke beperking)
- Medeorganisator Jaarlijks dagje uit, Sint Nicolaas feest

De heer H.M.A. Verschuren
Zwijndrecht
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Lid Ouderraad van twee R.K. scholen te Zwijndrecht
- Leider jongerengroep (12 – 18 jarigen) bij de Parochie H. Jacobus de Meerdere
- Koster van de H. Hartkerk
- Ondersteunt bij trouwerijen, begrafenissen, liturgieviering, en dopen, fancy fair en feestavonden voor de parochianen
- Medeoprichter en voorzitter Ritmisch Koor van de H. Hartparochie
- Adviseur en begeleider bij Stichting Graag Gedaan. Draagt zorg voor de verspreiding van de folders

De heer P. Visser
Zwijndrecht
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Coördinator op de Rijn Stoomsleper ‘Pieter Boele’ te Dordrecht
- Bedenker en organisator dagtochten op de Rijn Stoomsleper ‘Pieter Boele’
- Bestuurslid Stichting ‘Dordt in Stoom’ coördinator walactiviteiten, organisator shantyfestival

Mevrouw A.A. van Gelder – Brand
Zwijndrecht
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Leider Zondagsschool van de Nederlandse Hervormde kerk te Rotterdam
- 2e penningmeester van de Christelijke Jongeren Vereniging Onesimus te Rotterdam
- ZWO (Zending, Werelddiaconaal en Ontwikkelingssamenwerking)
- Diaken van de Nederlandse Hervormde Kerk te Zwijndrecht
- Pastorral medewerker bij de Open Hof Kerk te Zwijndrecht
- Voorzitter van de Hervormde Vrouwen Dienst te Zwijndrecht
- Secretaris / notulist van de Consistorie van de Open Hof Kerk
- Voorzitter van de Centrale Hervormde Vrouwen Dienst (HVD) Zwijndrecht
- Waarnemend koster Open Hof kerk
- Ouderling Open Hof Kerk

De heer W. van Gelder
Zwijndrecht
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Organisator “Jeugdkampen Samen op Weg”
- Voorzitter van de Onderwegkerk
- Kerkrentmeester – voorzitter kerkenraad Open Hof kerk en afgevaardigde Classes Regionaal
- Waarnemend koster Open Hof kerk
- Bondswerk bij gemeentewerken Rotterdam

De heer T.P. Smaal
Zwijndrecht
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Deelnemer van het Landelijk Hulpteam CNV
- Penningmeester Theaterhuis Develstein
- Diverse functies in de Open Hof kerk te Zwijndrecht (Ouderling, bijwonen Kerk- en Raadsvergaderingen)
- Werkzaamheden Katholieke Parochie
- Hoofd van het Kerkelijk Bureau
- (Eind-) redacteur, adviseur en coördinator Stuurgroep van het kerkblad Hervormd en Gereformeerd Zwijndrecht
- Initiatiefnemer/organisator reünies oud-collega’s van ’t Develsteincollege
- Voorganger
- zondagdiensten in bejaardencentrum Swinhove
- Onderwegkerk
- Pietermankerk
- huisdiensten in de Lindonk en in de regionale ziekenhuizen
- Ondersteuning bij hulpvragen en invullen belastingpapier voor leden van:
- KBO (Unie van Katholieke Bond van Ouderen)
- ANBO (Vereniging aangesloten bij de FNV)
- PCOB (Protestantse Christelijke Ouderen bond

Mevrouw W.J. Rietveld – van Turenhout
Zwijndrecht
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

- Activiteiten voor basisschool De Wingerd en school de Vaan
- Lid Ondernemingsraad gemeente Zwijndrecht
- Voor ABVAKABO FNV:
- voorzitter afdelingsgroep Vrouwen
- lid Bondsraad
- lid landelijke werkgroep “Verenigingsvernieuwing”  
- lid van de commissie voor Georganiseerd Overleg van de gemeente Zwijndrecht
- voorzitter afdeling Dordrecht / Zuid-Holland Zuid
- lid sectorbestuur Lagere Overheden
- lid Landelijke Adviescommissie Gemeenten
- Voorzitter wijkplatform ‘Noord’ in Zwijndrecht
- Vrijwilliger in buurthuis ‘Xiejezo’ in Zwijndrecht

Mevrouw C.H. Mulderink – van Vliet
Zwijndrecht
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Vrijwilliger St. Petrus parochie te Zwijndrecht
- Voorzitter van het gemengd koor
- Lid parochievergadering St. Petrus parochie met betrekking tot de fusie tussen de parochies St. Petrus en de H. Hartparochie te Zwijndrecht en de H. Hartparochie te Hendrik-Ido-Ambacht
- Lid liturgiecommissie
- Coördinator vrijwilligerswerk van het Albert Schweitzer Ziekenhuis te Zwijndrecht
- Coördinator UVV te Swinhove
- Voorzitter UVV Zwijndrecht

Mevrouw R.I.J. Totté – van Waterschoot
Zwijndrecht
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Administrateur van de pastorie en het kerkkoor van de St. Petrus parochie
- Secretaris kerkkoor
- Lector
- Lid van de liturgiecommissie en de voormalige parochievergadering
- Medewerker Centraal Parochie Secretariaat
- Lid werkgroep Gouden Handen
- Maakt altaarkleden en geborduurde omslagen voor kerkmissalen

De heer R.A.P. de Jong
Heerjansdam
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

- Docent en examinator bij de EHBO vereniging Heerjansdam
- Voortrekkersrol in de totstandkoming van het gezondheidscentrum Heerjansdam
- Fondsenwerver en deelnemer RoParun
- Lid werkgroep Deskundigheidsbevordering huisartsen
- Medeopsteller examens Verpleegkunde
- Bloedbank opgezet in Terneuzen
- Docent en examinator EHBO lessen en reanimatie bij het Rode Kruis in Middelburg en in Zwijndrecht

Deel dit bericht met je vrienden!