maandag 18 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Bobo en De Tandem organiseren feestelijke opening

14 januari 2011 (door Ad van Herk)

ZWIJNDRECHT - Daltonschool OBS De Tandem en Kinderopvang Bobo organiseren vanaf augustus 2010 op het Van Karnebeekpad 6 in Zwijndrecht onderwijs en opvang onder één dak. Samen realiseren ze er Daltononderwijs, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal. Na het succes van het eerste half jaar was het tijd voor een feestelijke opening. Op 11 januari 2011 verrichtten Iris Beugeling, directeur Kinderopvang Bobo en Ria Swank, directeur OBS De Tandem in het bijzijn van medewerkers, kinderen en ouders de officiële opening. Na een hartelijke speech waarin nog extra benadrukt werd dat Iris en Ria al twaalf jaar prettig samenwerken en ze beide veel zin hebben in deze nieuwe samenwerking , was het tijd voor de officiële opening. De door de kinderen gemaakte lintjes werden doorgeknipt door Iris en Ria.
 

Onder één dak
Met het aanbieden van onderwijs, buitenschoolse opvang en peuterspeelzaal onder één dak, komen De Tandem en Bobo tegemoet aan de wensen van ouders en kinderen. Om dit te realiseren, zijn er twee nieuwe ruimtes op het Van Karnebeekpad 6 gecreëerd. De ruimtes zijn flexibel en dagen de kinderen uit tot spelen, ontdekken en ontwikkelen. Uiteraard voldoen ze aan de hoge kwaliteitsmaatstaven die Kinderopvang Bobo hanteert. Deskundige pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen in de BSO en peuterspeelzaal. En zoals op alle locaties, is Kinderopvang Bobo ook hier buitengewoon betrokken bij ouders en kinderen.
 

Peuterspeelzaal
Kinderen komen twee halve dagdelen per week naar de peuterspeelzaal. Peuters ontwikkelen zich spelenderwijs. In de peuterspeelzaal stimuleren de pedagogisch medewerkers de ontwikkeling van 2‐4 jarigen op professionele wijze. Hiervoor gebruiken ze de methode Puk & Ko. Bobo bereidt de peuters voor op de stap naar de basisschool. Ze leren spelenderwijs in de kring zitten, luisteren naar de juf, ‘samen spelen samen delen’ en nemen vaak een voorbeeld aan leeftijdgenootjes. De groepen 1 en 2 van Daltonschool De Tandem werken met de methode Ik & Ko. Deze manier van werken creëert een prima doorgaande lijn. Buitenschoolse opvang en Daltononderwijs

Voor schooltijd beginnen de 4 tot 12‐jarigen bij Kinderopvang Bobo. Dit kan al vanaf 07:00 uur. Bobo vangt de kinderen op in de BSO‐ruimte, waar de kinderen zich ook vermaken tijdens de overblijf en naschoolse opvang. Tussen 08:30 en 11:45 uur gebruikt de school deze ruimte. Kinderen kunnen hier zelfstandig werken of samenwerken aan een afgesproken taak. Deze manier van werken hoort bij Daltononderwijs.Dalton is een manier van omgaan met elkaar en is gestoeld op de uitgangspunten: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Aan het einde van de ochtend schuiven de kinderen aan, aan de gezellig gedekte tafels van Bobo’s Kinderrestaurant (overblijf). Met een gevulde maag en de nodige ontspanning en buitenlucht, keren de kinderen weer terug naar het onderwijslokaal.

Na het middagprogramma op school, is het tijd om te relaxen, spelen, sporten, uitstapjes te maken, huiswerk te maken of creatief aan de slag te gaan op de naschoolse opvang van Kinderopvang Bobo. De buitenschoolse opvang is dagelijks tot 18:30 uur geopend. Voor buitenschoolse opvang hebben veel ouders recht op een tegemoetkoming van de Belastingdienst. Hierdoor is de prijs die ouders moeten betalen voor BSO, aantrekkelijk. Bovendien is het kinderrestaurant kosteloos, op dagen dat kinderen naar de BSO komen.

 

Deel dit bericht met je vrienden!