vrijdag 26 februari 2021

Alles over Zwijndrecht

Plannen Maasterras flexibeler

5 januari 2011 (door Ad van Herk)

ZWIJNDRECHT -In Zwijndrecht blijven de ambities voor het Maasterras eveneens van kracht. Maar het programma en de planning zijn flexibel om in te kunnen spelen op economische ontwikkelingen. De komende tien jaar zijn er geen ontwikkelingen in het gebied Da Costastraat en omgeving. Hiermee hoopt het Zwijndrechtse college tegemoet te komen aan het verzoek van deze bewoners om meer duidelijkheid rond het project. Het college houdt wel de mogelijkheden open voor ontwikkelingen rond de Brugweg, het braakliggende terrein aan de Dr. Boutensstraat en de achterzijde van het Station.

Kansen
Kansen die passen binnen de ambities van het Maasterras worden waar mogelijk benut. Hierover vinden gesprekken plaats met geïnteresseerde marktpartijen en ontwikkelaars.

Informatieavond
De structuurvisie met bovengenoemde flexibilisering is door de beide colleges vastgesteld. Vervolgens wordt het behandeld in de gemeenteraden. De betrokken bewoners en ondernemers zijn geïnformeerd over de bijgestelde plannen. Ook zijn zij uitgenodigd voor informatieavonden waarop de gemeenten de plannen toelichten. Daarbij wordt ook de inzet op betere leefbaarheid in de buurten toegelicht. 
 

De plannen voor het Maasterras zijn bijgesteld. Daardoor hoeft een deel van de woningen aan de Weeskinderendijk niet te verdwijnen. Onder en langs de brug in het Weeskinderendijkgebied ziet de gemeente kansen voor de ontwikkeling van een levendig stedelijk milieu met woningen, voorzieningen en groen. Afhankelijk van het tempo van economisch herstel houdt de gemeente rekening met een gefaseerde ontwikkeling over een periode van minimaal acht jaar. De gemeente spant zich in om tijdens deze ontwikkelperiode de leefbaarheid in het gebied te verbeteren.

Dordrecht
De ontwikkeling van het Maasterras is een proces van vele jaren. De colleges van Zwijndrecht en Dordrecht hebben het project de afgelopen maanden tegen het licht gehouden. De invulling en planning zoals begin 2010 geformuleerd in de concept-Structuurvisie Maasterras worden losgelaten. Meer flexibiliteit is nodig, vanwege ontwikkelingen in de markt en andere projecten in de regio. De ambitie blijft om tussen de stations van Dordrecht en Zwijndrecht een levendig stedelijk milieu te creëren om te wonen, werken en recreëren. Initiatieven van commerciële partijen worden getoetst aan deze ambitie, waarbij de gemeenten vooral een regierol spelen.

Weeskinderendijk
In het Weeskinderendijkgebied richt de gemeente zich op ontwikkeling van een gemengd milieu met ruimte voor woningen, kantoren, voorzieningen en groen. De gemeente is hierover in gesprek met geïnteresseerde ontwikkelaars. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de ontwikkeling van het Maasterras niet concurreert met andere projecten in Dordrecht en de regio, zoals bijvoorbeeld Stadswerven. Een (tijdelijke) groene zone onder en langs de brugweg kan het gebied tijdens de ontwikkeling van het Maasterras een kwaliteitsimpuls geven.

Deze aanpassingen in de plannen betekenen dat een deel van de woningen aan de Weeskinderendijk niet hoeft te worden gesloopt. Dat betreft het grootste deel van de woningen aan de kant van de Vlietweg. De ontwikkelingen in dit gebied vinden gefaseerd plaats over een periode van minimaal acht jaar en beginnen aan de zijde van de Weeskinderendijk Boven, ten oosten van de brug. Het tempo wordt afgestemd op de markt en projecten elders in Dordrecht en de regio. De gemeente richt zich tijdens de ontwikkelingen ook nadrukkelijk op verbetering van de leefbaarheid in de buurt.

Voor het gebied tussen de Dokweg en de brug komt een nieuw bestemmingsplan. De grondeigenaren daar denken mee over de mogelijke invulling van dit gebied.

Kantoren
Kantoorontwikkeling mag niet leiden tot leegstand elders, bijvoorbeeld in de Schil-West. De realisatie van een bestuurlijk cluster in het Maasterras komt daarmee te vervallen. Er wordt gekeken naar een alternatieve ‘trekker’. Algemeen worden in Dordrecht minder kantoren ontwikkeld. Dat geldt ook voor het Maasterras.

Lees meer over:

da costastraat maasterras
Deel dit bericht met je vrienden!