donderdag 28 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Bijzondere opening tentoonstelling Ambtenaren in verzet

15 april 2010

ZWIJNDRECHT - Het was een mooie dag voor Zwijndrecht waar op beeldende manier de tentoonstelling Ambtenaren in verzet werd geopend. Genodigden voor de opening van de tentoonstelling werden ontvangen in de oude raadzaal van het gemeentehuis Zwijndrecht aan het Raadhuisplein.

Juist de historische plek waar de overval door de knokploeg van Johannes Post heeft plaatsgevonden. Burgemeester Scholten heette de bezoekers van harte welkom. Hij ging nog even in op de plek van samenkomst waar de twintig Zwijndrechtse joden gevangen hadden gezeten en waarvan slechts een overlevende uit de vernietigingskampen was teruggekeerd, de apotheker meijer. Hij wees ook nog even op de plaquette die daarvoor na de restauratie was aangebracht.

Een bijzonder woord van welkom was er voor Mw. Dreesens v.d. Linden. Zij is de enige nog levende ambtenaar die in de oorlog meedeed in het verzet. Na een korte openingstoespraak door de voorzitter van het historisch genootschap die de tentoonstelling heeft ingericht ging iedereen naar buiten om een opvoering te zien van de bonnenroof door de knokploeg van Johannes Post.

De bonnenroof van februari 1944 werd nagespeeld door DordtOpenStad die met hun bijdrage een natuurgetrouwe weergave in beeld brachten van de actie van destijds. Buiten op het Raadhuisplein konden bezoekers en geinteresseerden zien hoe alles verlopen is compleet met vuurschoten aan toe door de acteurs van DordtOpenStad. Ook het museum 40-45 en het Erfgoedcentrum Diep uit Dordrecht hebben hun bijdrage aan de tentoonstelling geleverd om zo de expositie tot een compleet geheel te maken.

Na het optreden van DordtOpenStad werd er enige ogenblikken stilte gehouden ter nagedachtenis van allen die het leven hebben gelaten in de oorlog. Daarvoor richtte het publiek zich met hun gezicht richting het herdenkingsmonument waar bezoekers zonder respect voor het monument boven op geklommen waren. Het monument wordt binnenkort verder opgeknapt voor de dodenherdenking op 4 mei. Er komt een muurtje bij en ook zal de vlam weer ontstoken worden zoals dat gebruikelijk was.

Belangstellenden kunnen de expositie bezoeken van 21 april tot en met 26 mei op woensdagen van 16.00 uur tot 17.00 uur (melden bij de receptie van het gemeentehuis). De tentoonstelling is een aanvulling op de expositie ‘mei 1940-1945: en toen was de oorlog voorbij’ in oudheidskamer De Vergulde Swaen.

De Historische vereniging heeft contact gelegd met vijf verzetsstrijders uit zwijndrecht. Twee van hen, Dhr. Buitendijk en Mw. Dreesens v.d. Linden, geven een lezing op woensdag 28 april. Om 15.00 uur zijn leerlingen van het voortgezet onderwijs welkom terwijl s-avonds er een lezing is die begint om 19.30 in het gemeentehuis Zwijndrecht

 Foto's: Pieter de Kreij

Lees meer over:

gemeentehuis ambtenaren
Deel dit bericht met je vrienden!