donderdag 28 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Projectkantoor als servicepunt bij grote projecten

18 februari 2010 (door Ad van Herk)

ZWIJNDRECHT - Tijdens grote projecten hebben aannemers, onderaannemers en directievoerders een ruimte nodig om elkaar te ontmoeten en overleg te voeren. Daarvoor heeft de gemeente een projectkantoor geplaatst op het brede trottoir van de Van Ruisdaelstraat (naast de Aldi). Deze nieuwe en luxe modulekeet wordt ook ingezet als servicepunt voor omwonenden en belangstellenden tijdens reconstructiewerkzaamheden aan de Burgemeester Jansenlaan en de Sterrenbuurt. Het projectkantoor werdt op donderdag 18 februari officieel in gebruik genomen.

Spreekuur
Wekelijks wordt op een vaste tijd spreekuur gehouden. Een vast team van projectleiders en uitvoerders staat klaar om vragen te beantwoorden, knelpunten op te lossen en informatie te verstrekken over de voortgang van het project. De gemeente hecht grote waarde aan een laagdrempelige voorziening waar mensen makkelijk kunnen binnenlopen.

De wijk heeft al het nodige voor zijn kiezen gekregen. Ook nu worden het weer rommelige jaren voor veel bewoners. Dan is het goed dat er snel, adequaat en efficiënt wordt ingespeeld op knelpunten of vragen van de bewoners”, aldus Arie Dost.

Noord op de schop
Grote en langdurige investeringsprojecten gaan binnenkort van start in de wijk Noord. In de Sterrenbuurt vindt ingrijpende rioolvervanging plaats, terwijl de Burgemeester Jansenlaan gefaseerd op de schop gaat. Ook daar wordt het riool vervangen. Er worden woningen naast het LOC@ gebouwd. De nieuwe Jansenlaan wordt verkeersveiliger en minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer. Beide projecten hebben een lange looptijd en kennen meerdere fasen. De staat van de weg alsmede de komst van het LOC@ met veel leerlingen maken een grondige aanpak noodzakelijk.

Deel dit bericht met je vrienden!