donderdag 21 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Kwaliteitsvisie voor de openbare ruimte in de maak

7 oktober 2009

ZWIJNDRECHT - De laatste weken is er in de wijken veel gesproken over de kwaliteit van uw dagelijkse woonomgeving. Wijken zijn geschouwd en er zijn kijk-op-uw-wijk-avonden gehouden. Dit alles vindt plaats omdat er een Kwaliteitsvisie in de maak is voor de gehele openbare ruimte.

De Kwaliteitsvisie Openbare Ruimte markeert een nieuwe koers die de gemeente Zwijndrecht is ingeslagen. Die koers duiden we aan als ‘IBOR’: integraal beheer van de openbare ruimte. Integraal betekent onder meer dat de meningen van de bewoners, winkeliers, scholen, ondernemers nog meer centraal worden gezet bij het beheren en inrichten van de openbare ruimte. U weet immers als geen ander wat er speelt in uw omgeving. De Kwaliteitsvisie kunt u zien als een nadere verdieping van de wijkvisies die begin dit jaar zijn verschenen voor de zes wijken in Zwijndrecht en de dorpsvisie voor Heerjansdam. Waar de dorps- en wijkvisie alle onderwerpen in de wijken behandelt (ontwikkelingen van woningen, sociale problematiek), zoemen we nu specifiek in op de verharding, het groen, de speelplaatsen, etc.


Twee manieren

De samenwerking vindt plaats bij twee acties. In alle wijken en het dorp Heerjansdam is de buitenruimte geschouwd. Bewoners beoordeelden samen met de gemeente het “schoon en heel” zijn van verhardingen, groen en speelplaatsen. Zij maakten daarbij gebruik van een speciaal hiervoor ontwikkeld ‘beeldenboek’ waarin met foto’s is weergegeven wat een hoge of lage kwaliteit is. Met die ‘bril’ is de huidige kwaliteit van de buitenruimte beoordeeld.

Daarnaast zijn er zogeheten ‘Kijk op uw wijkavonden’ georganiseerd, waarin gesprekken zijn gevoerd over het dagelijkse gebruik van de openbare ruimte door bewoners. Bewoners hebben kaarten getekend van de plekken die zij dagelijks bezoeken. Ieder heeft daarbij zijn eigen verhaal. Het eindresultaat is een lijst van wensen, ideeën en verbeteringen die door de bewoners belangrijk worden gevonden. Deze lijsten worden door de gemeente nu verwerkt tot een plan voor de gehele openbare ruimte. De resultaten worden aan het einde van dit jaar aan de gemeenteraad gepresenteerd.


Bijzonder

“De nauwe samenwerking die de gemeente Zwijndrecht zoekt met de gebruikers van de openbare ruimte mag gerust bijzonder worden genoemd”, stellen Marco Hommel en Janneke van der Werf, twee adviseurs van PLAN terra, het bureau dat de gemeente begeleidt bij het opstellen van de Kwaliteitsvisie. Zwijndrecht maakt zich op voor een toekomstbestendige, praktische en goed onderhoudbare openbare ruimte waar hartenwensen van bewoners ook een plekje krijgen!
 

Deel dit bericht met je vrienden!