woensdag 19 januari 2022

Alles over Zwijndrecht

Kijfhoek zonder bezwaren?

31 juli 2009

ZWIJNDRECHT -Het college van B & W van Zwijndrecht gaan niet in beroep tegen de milieuvergunning voor rangeerterrein Kijfhoek. Dat wil zeggen ze gaan niet in beroep voor de de wijziging die voorgesteld is.


In een brief aan de gemeenteraad van Zwijndrecht heeft Burgemeester A. Scholten al laten weten aan de gemeenteraad wat de risico s zijn die mogelijk zijn  rond en op het spoor. In die uitgebreide brief verspreid tijdens het vakantie reces worden daar uitgebreid de risico s beschreven. De gemeente Zwijndrecht heeft niet zoveel in te brengen als het gaat om de milieuvergunning aangezien de provincie de verstrekker is.

 
Toch neemt de provincie de bezwaren van de gemeente mee bij de afgifte van de vergunning. Midedels rapportages aan de provincie meldt Pro rail, de vervoerder, wat er allemaal gebeurt op het rangeerterrein. Dez rapportage wordt dan ook toegestuurd naar de gemeente. Aaan de hand van de regelgeving en de rapportages kan dan de gemeente de vinger aan de pols houden. Dat daar bij burgers en politiek niet al te veel vertrouwen is blijkt uit diverse reacties.
Er zijn bewoners die de gemeente niet vertrouwen gezien de risico s zoals die in de brief geschetst worden aan de gemeenteraad maar ook vanwege de verplaatsing of sluiting van de Blue Lagoon en de sportschool omdat Pro rail meer wil doen op het spoor. In de politiek ios het Arie Willemnstein die altijd het voortouw neemt bij kritiek of het stellen van kritische vragen aan het college. Hij en met hem Groenlinks, ABZ, Lijst Chris Moorman maar ook wel de andere partijen blijven kritisch gestemd.

Iedere fractie heeft zo zijn eigen invalshoek waarbij veiligheid in het breedste aspect gedfragen wordt maar waar het gaat om bezwaarmaken nog al eens verschillend wordt gedacht.
Lijst Chris Moorman en ABZ hebben al heel hard aan de noodrem getrokken vanwege de situatie van de Blue lagoon. Als het spoor beter wil sporen dan moeten ze de Blue Lagoon gewoon verplaatsen in samen werking met gemeente en provincie. Bijvoorbeeld naar de oude slibstort aan de Munnikensteeg aldus LCM en ABZ.


Kijfhoek is een centrum waar men trots op mag zijn met zijn modernste technieken. Nu willen vele bezoekers van het uitgaansleven in Zwijndrecht dat ook wel zijn maar pas als de Blue Lagoon een nieuwe goede door hun geaccepteerde locatie heeft gevonden. Na het vakantiereces zal de vergunning en de brief van de burgemeester ook wel ter sprake komen in de gemeenteraad. Tot die tijd ontspoort er hopelijk niets of niemand.
 

Deel dit bericht met je vrienden!