zondag 28 november 2021

Alles over Zwijndrecht

Gemeentehuis met kunst aangekleed

6 juni 2009

ZWIJNDRECHT -Het nieuwe gemeentehuis in Zwijndrecht krijgt steeds meer kleur. Zowel buiten met de aankleding van het groen als binnen waar het vooral de kunst is die de boel opfleurt. Dat laatste is het werk van de werkgroep kunst. De werkgroep is ontstaan na een storm van verontwaardiging uit de raad over de mogelijke verkoop van het Zwijndrechtse kunstbezit.

De werkgroep gevormd door drie raadsleden onder voorzitterschap van de burgemeester werd aangevuld door twee ambtenaren die het meest betrokken zijn bij het beheer van de kunstcollectie. De raadsleden Iekje Berg, Renee van den Berg en Chris moorman hebben zich een ruim jaar bezig gehouden met de kwestie van de kunst. Bij de start van de werkzaamheden zat de gemeente nog in  de tijdelijke huisvesting. Omdat veel kunst in de oude zetting her en der door het gemeentehuis hing werd er eerst een uitgangspunt geformuleerd. Dat hield in dat na de restauratie van het oude raadhuis daar geen kunst terug zou komen die daar niet paste en dat er op heel veel plekken geen kunst meer terug zou komen.

Een ander uitgangspunt was dat de muren van de nieuwbouw zoveel mogelijk kaal zouden blijven.  De raadsleden vonden het wel er gemakkelijk om te redeneren dat kunst het best verkocht kon worden. Uitlenen en elders tentoonstellingen organiseren vonden ze logischer. Met het gereedkomen van de restauratie en de nieuwbouw werd er als eerste kunst geplaatst in het oude raadhuis en werd duidelijk hoeveel er over zou blijven.

De kale nieuwbouw werd als heel erg steriel ervaren en na het zien van het kleurige portret van de Koningin in de raadzaal was de werkgroep het over eens dat het toch beter was om kunst aan de muur van de nieuwbouw te plaatsen. Na overleg met de projectleider die het technisch haalbaar achtte werd er voorafgaand aan de opening een compositie gemaakt van oude olieschilderijen aan de grootte wand bij de vergaderkamers. Hierop werd positief gereageerd. Arie Huisman ( ambtenaar) had een voorstel gemaakt en had samen met Emiel van de Burg ( ambtenaar) werken uitgezocht. Na de positieve reacties ging Emiel verder aan de slag met het aankleden van de wanden waar mogelijk, functioneel en qua compositie passend de vlakken ingevuld werden.  Veel oude werken die nooit gezien werden komen nu weer in beeld.

Ook oude BKR (beeldende Kunst Regeling) kwamen te voorschijn en sieren nu op een passende wijze de wanden van vergaderkamers. Het gemeentehuis krijgt weer kleur en daarmee is de eerste fase van het werk van de Werkgroep Kunst afgerond. Er mot nog genoeg gebeuren waaronder de uitvoering van de Moties door de Lijst Chris Moorman ingediend en door een meerderheid of raadsbreed  ondersteunt. De Motie voor kunst toegankelijk op internet heeft nogal wat voeten in de aarde. Emiel is als ambtenaar al heel wat tijd kwijt aan de basisopzet en hoopt dat er nog meer tijd voor vrijgemaakt gaat worden. Ook de motie om alle informatie over giften (kunst) in een lijst te zetten moet nog worden uitgevoerd.

Chris Moorman heeft voor de Werkgroep Kunst  de gemeentesecretaris geïnformeerd en verzocht hiervoor uren vrij te maken. De Werkgroep heeft gaandeweg hun werkzaamheden steeds meer ideeën ontwikkeld over exposities van allerlei niveau. Alle ideeën worden doorgegeven aan de ambtenaar die zich bezig houdt met het maken van een cultuurnota. Wie nu langs het gemeentehuis loopt kan van alle kanten kunstwerken zien hangen. Van burgemeestersportretten tot met historische beelden van Zwijndrecht of uiteraard de Koningin die in driekleuren in de raadzaal hangt.

Zwijndrecht krijgt weer kleur en een stukje cultuur terug dankzij de Werkgroep  Kunst. Een van de laatste plekken waar kunst geplaatst gaat worden is de griffie het secretariaat van de gemeenteraad. Wie alles wil bewonderen moet opletten wanneer er weer open dagen zijn want dan kan je geheel rondgeleid worden. Wie het gemeentehuis bezoekt zal nu steeds vaker en meer kunst aan de wand zien komen. Mogelijk komen er inde toekomst ook wisselexposities en thematische kunst in een kader van kunstwerk van de maand. Houdt ze in de gaten als je van kunst houd. Het zijn niet allemaal cultuurbarbaren die raadsleden.

Lees meer over:

gemeentehuis kunstcollectie
Deel dit bericht met je vrienden!