woensdag 8 december 2021

Alles over Zwijndrecht

Zwijndrecht gaat beter op zijn giften letten

13 mei 2009

ZWIJNDRECHT -Zwijndrecht is al een tijdje aan het worstelen met zijn kunstcollectie. Iedere stad en dorp had in het verleden wel een kunstcommissie zo ook Zwijndrecht. De beeldende kunst regeling maakte dat onder andere  mogelijk. Ook als een nieuw gebouw gerealiseerd werd was de 1 procentregeling van toepassing. Dat percentage werd dan aan kunst besteed. Dat heeft tot begin jaren tachtig geduurd. BKR werd afgeschaft en ook alle andere regelingen voor de kunst aankopen. De kunst die dat allemaal heeft opgeleverd was en is aanwezig in de openbare ruimte of in de gesloten huizen van het gemeentelijk bezit.

Toen de gemeente het kunstbezit zomaar wilde verkopen kwam er een kleine opstand in de gemeenteraad. Niet alleen vanwege de geweldige kunst die aanwezig was maar ook voor een groot deel omdat er een duidelijke relatie met Zwijndrecht was en dat er een aantal kunstwerken en voorwerpen geschonken waren aan het bestuur. In 2008 werd daarom een kunstcommissie in het leven geroepen door de raad bestaande uit drie raadsleden  Dhr. Moorman Mw. Berg en Dhr. Van de Berg. Dit drietal ging ondersteund door twee ambtenaren en als voorzitter de burgemeester aan de slag om een beleid te ontwikkelen. Vanwege de verbouwing van het gemeentehuis ging alles in opslag  en bleef het de vraag wat te doen met alle kunst. Verkoop was geen optie. Gezocht werd naar een mogelijkheid de kunst zo goed mogelijk uit te laten komen in het gerestaureerde gebouw Door een Motie van Dhr. Moorman ondersteunt werd door een meerderheid van de raad was en is het de bedoeling alle kunst zichtbaar te maken op internet. Ten tijde van de voorstudie naar de opzet van de website werd er door het Dordts museum haar systeem getoond. Daarin is zichtbaar waar een kunstwerk vandaan komt met alle geschiedenis die er aan vast zit. Is het een gift of een aankoop en bij wie of wat of waar iets hersteld is. Zwijndrecht heeft een aantal giften die als kunstvoorwerp aangemerkt worden waaronder een waardevolle piano. En juist die oude piano was dan ook de aanleiding voor een nieuwe motie van Dhr. Moorman van de LCM. Deze werd dinsdag in de gemeenteraad ingediend onder de titel :  Zorgvuldig omgaan met materiële giften. Het werd als een niet op de agenda opgenomen onderwerp opgevoerd en maakte zo deel uit van de beraadslaging. De inhoud van de motie luidde; Gehoord hebbende de beraadslaging, roept het college op zorgvuldig om te gaan met materiële giften en deze te beheren en te onderhouden in de geest waarin we deze gekregen hebben.

Hiervoor wordt gevraagd om een centrale registratie van deze giften waaruit onder meer blijkt waar deze giften zich bevinden en de eventuele voorwaarden waaronder deze giften gegeven zijn. Dit omdat we niet kunnen putten uit het collectieve geheugen van de ambtenaren. Er was weinig voor nodig om de collega s te overtuigen want alle fracties steunden de motie. Ze begrepen heel goed dat je alles wat je krijgt in materiele vorm goed moet registreren en niet kan blijven steunen op het geheugen van een ambtenaar want ook die hebben niet het eeuwige leven. De wethouder Mevrouw de Vries gaat de motie uitvoeren maar maakte er gewag van dat zij dat uiteraard niet doet met flesjes wijn en bloemen of andere kleinigheden en dat  mag logisch zijn. In Zwijndrecht België is er wel eens een enorme collectie als gift aangeboden die in zijn geheel geaccepteerd moest worden en tentoongesteld en onderhouden het was daar dan ook alles of niets. In ons Zwijndrecht valt dat allemaal mee maar is er beslist mooie kunst te zien. Wie rond het gerestaureerde  raadhuis loopt kan daar al veel van zien. En wie in het nieuwe gemeentehuis loopt ziet boven aan de galerij een aantal kunstwerken de muur opluisteren. Wie weet kan dat binnenkort ook op internet en wie nu een gift geeft, zoals bijvoorbeeld het carillon, weet dan ook door de motie gegarandeerd dat toekomstige generaties kunnen terugvinden waar het vandaan komt of door wie het geschonken is en onder welke condities.

Deel dit bericht met je vrienden!