vrijdag 22 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Volgerlanden een wijk in vertraging

17 april 2009

ZWIJNDRECHT - De bouw van huizen in Nederland loopt vertraging op door een stagnerende markt onder invloed van de economische recessie. Vertraging in de huizenbouw vindt al langer plaats in de Drechtsteden. Er was jaren een bouwachterstand en zelfs zo erg dat er zelfs een echte task force in het leven was geroepen om daarin verandering te brengen.

In de Volgerlanden zou daar de toch wel opgelopen achterstand ingehaald worden. Daar is nu een stilstand in gekomen. Van de geplande 4800 tot 5200 woningen zijn er tot op heden  ruim 2200 gerealiseerd. De wijk zou voor 30 % bestaan uit sociale woningen. In dat segment is nog voldoende belangstelling maar voor de nieuwbouw koopwoningen dus niet meer. Dat is een tegenslag voor Zwijndrecht en H I Ambacht die samen deze wijk ontwikkelen.

De wijk Volgerlanden kent veel bijzondere elementen waarvan het Perenlaantje zelfs een cultuur historisch karakter heeft. Onder de wijk door loopt een  geboorde spoortunnel van de Betuweroute. De tunnel en vooral het treinverkeer wat er doorheen moet gaan zou trillingshinder kunnen veroorzaken voor de nieuwbouw die er in de buurt zou komen. Daardoor konden er al een aantal bouwtrajecten niet uitgevoerd worden. Na een onderzoek door een groep van deskundigen werd er toch weer groen licht gegeven.
Licht begeleid de route ook met twee kunstwerken op de ontluchtingstorens van de Sophiaspoortunnel. In de avond zijn lichtkunstwerken een lust voor het oog.

De kosten die de vertraging oplevert drukt op het exploitatieresultaat. De verliezen voor de exploitatie zijn voor beide gemeenten. De hele opzet van de woonwijk is mooi en laat veel ruimte voor diversiteit. Niet allemaal hetzelfde maar verschillende woontypen, ander soort stenen, diverse kleuren en type straten. Met al die verschillende zaken moet de wijk aantrekkelijk blijven om te wonen maar om het aantrekkelijker te maken worden er nu acties bedacht om mensen toch te blijven trekken en aan te zetten tot kopen. Met kortingen op hypotheken en andere stimuleringsmaatregelen, bouwen op maat met een duidelijkheid naar de koper wanneer er opgeleverd wordt en met de zorg voor de voorzieningen.

Met de afname van dertig procent minder productie wordt het financiële risico alleen maar groter. De gemeente Zwijndrecht heeft al een flink bedrag gereserveerd staan voor een eventueel verlies voor dit bouwproject op Ambachts grondgebied maar heeft dat al in een vroeg stadium afgedekt omdat van begin af aan het bekend was dat er een financieel risico inzat bij een gezamenlijk project wat deze twee gemeente naar elkaar doet groeien.

De vertraging bij de bouw van de Volgerlanden is met de Nederlandse woningmarkt in ogenschouw genomen dan ook niet vreemd. Ook voor andere projecten binnen Zwijndrecht geldt dat er vertraging zal optreden en de afzet op de koopmarkt nog wel verder zal toenemen.
Toch probeert de gemeente met een positieve blik de toekomst tegemoet te gaan. In de crisis van de vorige eeuw  was dat ook het credo. Wie niet in de toekomst gelooft heeft in het heden al verloren.
Binnen de Drechtsteden moet nu slim en goed samengewerkt worden om alle bouwprojecten  in een gelijkmatige balans te brengen om toekomstgericht te blijven ontwikkelen.

De wethouders van Zwijndrecht ( Peter van Steekelenburg ) en Ambacht ( Marcel doodkorte) zijn zich daar ondertussen wel bewust van en hopen dan ook dat de stimuleringsmaatregelen hun effect mogen hebben. Als de stimuleringsmaatregelen net zo gezellig zijn als de kunst op de rotondes en de versierde ontvluchtingtorens wordt het beslist wat.

Lees meer over:

volgerlanden perenlaantje
Deel dit bericht met je vrienden!