vrijdag 22 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Gemeente maakt werk van handhaving

16 april 2009

ZWIJNDRECHT -  Het college heeft dinsdag 7 april 2009 de nota handhavingbeleid vastgesteld en biedt deze aan ter bespreking in de gemeenteraad. In de nota wordt voorgesteld om extra toezicht en controle te combineren met preventieve activiteiten; de huidige handhavers efficiënter in te zetten en de formatie mogelijk uit te breiden.Het college wil met name inzetten op risicovolle onderwerpen zoals brandveiligheid en veilig bouwen en wonen. Maar ook op zaken waar burgers hinder van ondervinden, zoals zwerfvuil, graffiti en hondenpoep. Deze onderwerpen kwamen naar voren uit onder andere de leefbaarheidmonitor en wijkschouwen.

Preventie
Het overtreden van de regels voorkomen, is een belangrijk uitgangspunt van het beleid.  Voorkomen is immers beter dan genezen. Het college stelt daarom voor om naast toezicht en controle ook meer in te zetten op preventie en communicatie. Zij wil haar burgers wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid. Hiervoor wordt een campagne ontwikkeld.

Na vaststelling van de nota handhavingbeleid worden de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s opgesteld. Hierin staat uitgewerkt welke projecten en activiteiten elk jaar worden uitgevoerd. Over het uitbreiden van de formatie wordt een beslissing genomen tijdens de behandeling van de perspectiefnota in juni.

Lees meer over:

handhaving preventie
Deel dit bericht met je vrienden!