vrijdag 22 oktober 2021

Alles over Zwijndrecht

Plastic heroes winnen in Zwijndrecht

8 april 2009

ZWIJNDRECHT - Wie kent ze niet die plastic mannetjes in de reclamezuilen. Ze roepen op om plastic te recyclen. In Zwijndrecht was daar ook de gemeenteraad bewust van geworden. Eerst stelde de LCM in het vragenhalfuurtje van de raad, zeg maar hun speelkwartiertje, vragen over kunststofrecycling. Maar door het weinig doortastende antwoord van de Wethouder Dost bleef het borrelen. Toen bleek dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een akkoord bereikt had met inzamelaars en verwerkers stelde de LCM schriftelijke vragen over dat akkoord.

Met de reclamecampagne van de Plastic Heroes werd de rest van de gemeenteraad ook wakker. De PvdA informeerde nog even bij de LCM naar hun actie en stelde geen vragen in het eerstvolgende vragenhalfuur. Groenlinks ging daar wel op in  maar moest nog even wachten met de discussie op de mogelijkheid dit op de agenda van de raadscarrousel te zetten.

Door de antwoorden op de vragen van de LCM  en het feit dat deze fractie het op de agenda zette kon er gediscussieerd worden. Dinsdagavond zeven april was het zover en nadat de LCM hun zegje hadden gedaan was het Groenlinks die fel van leer trok met complimenten aan de LCM maar met kritiek op het college ondanks het feit dat zij zelf deel uitmaken van de coalitiepartijen. Het wekte wel enigszins verbazing maar alle andere partijen waren het wel eens over het feit dat er nu wat moest gaan gebeuren aan kunststofinzameling. Raadsbreed wilde de partijen actie maar wel op een goede gestructureerde wijze. In mei gaat Wethouder Dost komen met een beleidsstuk over de inzameling.

Tal van oplossingen zijn er mogelijk, in de beantwoording werd een zak genoemd als mogelijkheid. Toen Dhr. Loos van ABZ daarover begon attaqueerde Wethouder Dost hem, hetgeen iedereen verbaasde. Dhr. Loos bracht hem een aantal andere opties onder ogen die de Wethouder al eens gehoord had bij de afvalverwerker HVC (huisvuilcentrale) die voor de gemeente in de regio het vuil verwerkt bij GeVuDo. De oplossing bv. die in januari dit jaar geopperd was kunststof en GFT ( groente fruit en tuinafval)  samen in te zamelen. Dit zou kunnen als er een nieuwe vuilverwerkingstraat in werking gezet zou gaan worden. Daar zou dan de GFT gescheiden worden van Kunststof middels nieuwe technieken.

De Wethouder bood zijn excuses aan voor zijn ongenuanceerde handelen. De  vergadering was verder tevreden met de toezegging van de wethouder dat er in mei een beleidsstuk komt en zo kan je dus constateren dat de Plastic Heroes gewonnen hebben. Plastic Heroes is een initiatief van Nedvang ( Nederland van afval naar grondstoffen).
Wie meer wil weten kan kijken op www.plasticheroes.nl

Deel dit bericht met je vrienden!