Sunday 26 September 2021

Alles over Zwijndrecht

Grondvervuiling in de Maagdstraat

16 februari 2009

ZWIJNDRECHT - De gemeente Zwijndrecht begint in 2009 met de werkzaamheden in de Sterrenbuurt. De verouderde riolering wordt vervangen en de bestrating krijgt een opknapbeurt. Bij de voorbereidingen van de werkzaamheden is bodemverontreiniging in de Maagdstraat geconstateerd. De direct betrokkenen zijn geïnformeerd. Verdere onderzoeken zijn in volle gang.

Uit de eerste onderzoeksresultaten blijkt dat de grond vervuild is met vluchtige organochloorverbindingen (VOCl) en, in mindere mate, minerale olie. De Milieudienst Zuid-Holand Zuid doet hier verder onderzoek naar. Het complete verontreinigingsgebied is nog niet helemaal afgebakend. Voorlopig lijkt het erop dat vervuiling zich beperkt tot de Maagdstraat en een gedeelte van de Saturnusstraat. De Milieudienst stelt dat het om een relatief klein gebied gaat.

Metingen
De eerste prioriteit van de gemeente is om gezondheidsrisico’s uit te sluiten. Daarom worden  de komende tijd metingen verricht in de winkelpanden aan de Burgemeester Jansenlaan 4 tot met 14. De kruipruimtes krijgen hierbij bijzondere aandacht. Omwonenden kunnen de komende weken medewerkers van de Milieudienst of hun gespecialiseerde partners in de omgeving aan het werk zien.

Tijdens de werkzaamheden aan de Burgemeester Jansenlaan en Sterrenbuurt wordt de bron van de verontreiniging aangepakt. Over het precieze saneringsplan valt nog weinig te zeggen. De gemeente richt zich in eerste instantie op het informeren van de direct betrokkenen en het gedetailleerder in kaart brengen van de verontreiniging. 

Nieuwe ontwikkelingen
De gemeente wil de betrokkenen zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Op de website www.zwijndrecht.nl is het laatste nieuws en achtergrondinformatie te vinden.

De riolering- en bestratingplannen voor de Sterrenbuurt blijven overigens voorlopig ongewijzigd. De werkzaamheden starten volgens planning in de zomer in de Uranusstraat en omgeving.

Deel dit bericht met je vrienden!