Buurtaanpak in negen buurten in Zwijndrecht

01 mei 2017 door Hennie van der Zouw
Buurtaanpak in negen buurten in Zwijndrecht

ZWIJNDRECHT - Het college van B&W heeft een plan opgesteld voor de aanpak van negen buurten in Zwijndrecht. De buurtaanpak is gericht op leefbaarheid en gaat over problemen rond armoede en werkloosheid en onderwerpen zoals verkeersveiligheid en zwerfafval. Acht buurten liggen in de wijken Noord en Kort Ambacht en één buurt ligt in de wijk Nederhoven.

Aan de gemeenteraad is gevraagd het plan te betrekken bij de kadernota in juni. Daarmee blikt de raad vooruit op de begroting voor de komende jaren.

Positieve kijk
De gemeente Zwijndrecht werkt sinds een paar jaar aan een gerichte aanpak op buurt- en straatniveau in de wijken Kort Ambacht en Noord (KAN). Dit heeft geleid tot een positievere kijk van inwoners en partners op hun buurt. Medewerkers, vrijwilligers en bewoners zijn actief betrokken bij de aanpak en voelen ook dat hun inzet wordt gewaardeerd. Samen is gewerkt aan de leefbaarheid, dat wil zeggen aan een buurt die schoon, heel en veilig is.

Kleinschalig
De buurtaanpak in negen buurten moet een vervolg zijn op het project KAN dat per 1 juni 2017 stopt. Wethouder Aaike Kamsteeg (Wonen): "We hebben ervaren dat een aanpak gericht op een buurt of een straat beter werkt dan een totale wijkaanpak. Het is kleinschaliger, bewoners weten zelf wat er nodig is om de leefbaarheid in hun buurt te verbeteren en zijn sneller bereid iets te betekenen in hun eigen omgeving."

Meeste problemen
Om te bepalen waar de buurtaanpak vooral noodzakelijk is, hebben de gemeente en de corporaties Woonkracht10 en Trivire gekeken waar het meest sprake is van problemen rond leefbaarheid, armoede, eenzaamheid, werkloosheid, huurachterstanden, onderlinge tolerantie, rommelige tuinen, veilige achterpaden en dergelijke. Hierover zijn gesprekken gevoerd met bewoners, huurdersraden en maatschappelijke partners, zoals Vivera wijkteams, politie en Diverz. Daaruit bleek een grote overeenstemming over de geconstateerde problemen.

Welke acties zijn nodig
Voor elke buurt is beschreven wat de problemen zijn en welke acties nodig zijn voor verbetering. Deze variëren van het vergroten van de veiligheid tot het richten op eenzaamheid van bewoners. De buurtaanpak wordt breed gedragen door de actieve bewoners, corporaties en partners in de wijk.
Er is voldoende geld om in de tweede helft van 2017 te beginnen met de buurtaanpak voor de negen buurten. Bij de begroting bepaalt de gemeenteraad het vervolg van de buurtaanpak.

Buurtaanpak en Sociaal Domein
De buurtaanpak voor de negen buurten sluit aan op het programma Sociaal Domein: actiegericht, dichtbij en in samenwerking met de samenleving. Dit programma valt onder verantwoordelijkheid van wethouder Jolanda de Witte. Aan de hand van thema's geeft de gemeente de komende twee jaar extra aandacht aan: een gezonde leefstijl, het gezond en veilig opgroeien van kinderen, voorkomen van en helpen bij schulden en armoede, meedoen in de samenleving, ook als dat hulp en ondersteuning vraagt.

Bespreking gemeenteraad
Vooruitlopend op de behandeling bij de kadernota in juni bespreekt de gemeenteraad dit onderwerp op dinsdag 16 mei in de carrousel. Het complete plan Buurtaanpak en Sociaal Domein, met per buurt een overzicht, staat op www.zwijndrecht.nl/gemeenteraad bij Vergaderingen Raad Stukkenlijst.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.