Meeste inwoners Drechtsteden kunnen problemen zelf of samen oplossen

23 januari 2018 door Hennie van der Zouw
Meeste inwoners Drechtsteden kunnen problemen zelf of samen oplossen

DRECHTSTEDEN - De meeste inwoners van de Drechtsteden weten problemen zelf op te lossen of met hulp van hun omgeving. Eén op de twaalf geeft aan onvoldoende sociale contacten te hebben. Dat blijkt uit de Monitor Sociaal 2017 van het Onderzoekcentrum Drechtsteden. Het OCD rapporteert elke vier jaar hoe bewoners van de Drechtsteden ervoor staan op de onderwerpen eigen kracht, sociaal netwerk, mantelzorg, vrijwilligerswerk en participatie (deelname aan de samenleving).

Sinds de laatste editie in 2013 hebben er in het sociaal domein veel veranderingen plaatsgevonden, vooral door de decentralisaties per 1 januari 2015. Daarbij kregen gemeenten er allerlei nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij op het gebied van de Jeugdhulp, de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. De decentralisaties hebben veel veranderingen teweeg gebracht: voor professionals, beleidsmakers en bestuurders, maar zeker ook voor inwoners. Inwoners moeten de zorg krijgen die zij nodig hebben wanneer de eigen kracht en het eigen sociaal netwerk niet voldoende toereikend zijn. Een belangrijk uitgangspunt bij de drie decentralisaties is 'zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig'.

De Monitor Sociaal 2017 laat zien of en hoe de veranderingen in het sociaal domein effect hebben gehad op de eigen kracht van bewoners, het sociaal netwerk en het participerend vermogen. Aan het onderzoek hebben 4.740 zelfstandig wonende inwoners van de zes Drechtstedengemeenten van 18
jaar en ouder deelgenomen.

Portefeuillehouder maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden en wethouder gemeente Dordrecht, Karin Lambrechts: "Deze monitor toont aan hoe belangrijk een sociaal netwerk is. Ik spreek daarom ook graag over 'Samenredzaamheid'. We moeten oog hebben voor de mensen die er niet zelf of met hulp van hun omgeving uit komen."

Enkele resultaten
De belangrijkste resultaten uit de Monitor Sociaal voor de regio op een rij:

• De meeste inwoners in de Drechtsteden beschikken over gemiddeld of veel eigen kracht. Een kleine groep (5%) heeft weinig eigen kracht. Deze groep is iets groter dan in 2013 (toen 4%). De groep inwoners met veel eigen kracht is afgenomen (van 65% in 2013 naar 56% in 2017).
• De meeste inwoners in de Drechtsteden hebben, naar eigen zeggen, voldoende sociale contacten.
• De meeste inwoners geven aan op anderen terug te kunnen vallen voor hulp. Mensen met weinig eigen kracht kunnen minder vaak rekenen op hulp uit hun omgeving.
• Het aantal mantelzorgers in de Drechtsteden stijgt: 28% van de inwoners zegt in de afgelopen 12 maanden mantelzorg te hebben gegeven (versus 26% in 2013 en 2015).
• 43% van de mantelzorgers heeft in meer of mindere mate moeite om hun mantelzorgtaken te combineren met hun eigen gebruikelijke dagelijkse activiteiten; 3% is, naar eigen zeggen, overbelast
geraakt.
• Ruim een derde van de inwoners in de Drechtsteden (36%) heeft in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk gedaan. Dit aandeel is stabiel.
• Meer inwoners weten, indien nodig, de weg te vinden naar professionele hulp.
• De meeste inwoners in de Drechtsteden hebben een hoog of gemiddeld participerend vermogen. Een kleine groep (6%) heeft een lage score. Deze groep is iets groter dan in 2013 (toen 5%).

Meer informatie
De ' Monitor Sociaal 2017' staat op de website van het OCD:
https://www.onderzoekcentrumdrechtsteden.nl/publicaties/welzijn-en-zorg.

Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.