Nieuwjaarstoespraak burgemeester Antoin Scholten

04 januari 2010

ZWIJNDRECHT - "Dames en heren, hartelijk welkom bij de nieuwjaarsreceptie in ons gemeentehuis.

In april heeft de Commissaris van de Koningin ons nieuwe gemeentehuis officieel geopend.  Vorige nieuwjaarsrecepties waren we te gast bij Scouting Panoord, Swinhove, Unimills, het LOC en Festino. Het is weer even wennen om thuis te zijn. We zijn nu ongeveer op dezelfde plek als waar de oude burgerzaal zich bevond, maar dan nu beneden op de begane grond. Als u nog niet in de gelegenheid bent geweest om de schitterend gerestaureerde oudbouw te bezichtigen, bieden wij graag alsnog de gelegenheid onder begeleiding van raadsleden om daar vanavond een kijkje nemen. Dat is ook de reden dat het hele gebouw vanavond is verlicht.

Graag zien wij als gemeentebestuur dat dit openbare gebouw en het raadhuisplein meer worden gebruikt door de Zwijndrechtse bevolking. Stelt u zich eens voor: zomeravondconcerten met begeleiding van het carillon, bevrijdingsfeesten op vijf mei, een kerstmarkt in de winter, tentoonstellingen en lezingen in het oude postkantoor aan de Bruïnelaan. Tijdens de verkiezingsperiode is in het oude postkantoor een politiek café, waar u kunt binnenwandelen en zich kunt oriënteren op wat de lokale politiek u te bieden heeft. Wij staan open voor alle mogelijke initiatieven. Met de Oranjevereniging gaan we dit jaar experimenteren met de kermis op ons Raadhuisplein. In goed overleg met omwonenden proberen we dit volksvermaak weer meer in het centrum te laten plaatsvinden.

De jaarwisseling heeft geen noemenswaardige incidenten opgeleverd in onze gemeente. Ik heb nieuwjaarsnacht de spannende plekken bezocht en gezien dat zichtbare aanwezigheid van veel politiemensen, beveiligers en jongerenwerkers zijn effect heeft gehad. Voor de jongerenwerkers van Divers heb ik bijzonder veel waardering. Zij waren in Heerjansdam waar een feesttent en vreugdevuur bij het jeugdhonk een goed alternatief bleek te zijn voor de traditionele ontmoetingsplek aan de Kromme Nering. Ook waren jongerenwerkers in winkelcentrum Oudeland en in het Klankbord. Ze waren er allemaal! Jongerenwerkers moeten op die cruciale momenten zichtbaar op straat zijn. Want jongerenwerk onder kantoortijden werkt niet. Hulde! In Rotterdam is afgesproken dat het jongerenwerk tijdens de jaarwisseling tot acht uur in de avond op straat zou zijn. De Welzijns-CAO gaf niet meer ruimte. Ook de organisatie van de politie liet niets te wensen over. Ik hoor veel waardering uit de samenleving over de inzet met oud en nieuw. De brandweer heeft het rustig gehad. Ik feliciteer onze nieuwe brandweer Zwijndrechtse Waard, officieel gestart op 1 januari en vanaf 1 januari 15.12 uur ingezet voor bijstand aan een zeer grote brand in Dordrecht.

Vorig jaar hebben wij naast hoogtepunten ook een dieptepunt meegemaakt. Het familiedrama aan de Boshuizen kan ik niet ongenoemd laten en heeft een grote impact gehad. Inwoners, organisatie en andere betrokkenen hebben na het drama veel medeleven en saamhorigheid getoond. Als het er echt toe doet is er in Zwijndrecht een enorme sociale cohesie.

We lijken we langzaam uit de recessie te kruipen. De dramatische voorspellingen over massawerkloosheid zijn niet uitgekomen. Waar alle gemeenten wel nog steeds mee te maken hebben is de stagnerende woningmarkt. Onze bouwambities blijven geduldig op papier staan: Koninginneweg, Euryza, Maasterras en De Volgerlanden. Het effect van de crisis zal de komende jaren voor iedereen merkbaar zijn. Gemeenten krijgen, net als de rijksoverheid en de provincies te maken met grote kortingen op het huishoudboekje. In 2010 zal de politiek gedwongen worden om keuzes te maken in de uitgaven en inkomsten van onze gemeente. Keuzes die in geen verhouding staan met de bezuinigingsrondes zoals we die wel vroeger kenden. Ik heb veel waardering voor de moed van grote private investeerders in deze tijd, zoals in onze gemeente Van Leeuwen Buizen en autobedrijf Ames.

Het jaar 2010 is verder het jaar van de verandering. In maart wordt een nieuwe gemeenteraad gekozen. Ook voor een burgemeester is het vaak weer verrassend te zien wie er aan de collegetafel aanschuiven. En dit jaar krijgt het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad een nieuwe voorzitter. Ook dat zal wel even wennen zijn.

Wat ook een beetje wennen is, is de samenwerking met de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Hoewel het voor beide colleges al gewoon is om samen te werken, is het voor enkele raadsfracties wennen aan het tempo van onze samenwerking. Ik heb daar alle begrip voor. Het jaar 2010 moeten we gebruiken om vertrouwen naar elkaar uit te spreken. In mijn nieuwjaarstoespraak van vorig jaar sprak ik nog over een belangrijke uitdaging voor de beide gemeenteraden in die samenwerking. Ik deed toen een pleidooi voor een structureel overleg met de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht. Ik noemde het dualisme dat juist hier schitterende kansen kan bieden voor het verbreden van draagvlak bij de bevolking in de Zwijndrechtse Waard voor herziening van onze voorzieningenstructuur.

Er bestaan over en weer hardnekkige beelden over Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. “Zwijndrecht is arm en Ambacht is rijk. Dit nieuwe gemeentehuis is gefinancierd door de sluiting van de bibliotheek en theater De Uitstek. En Zwijndrecht moet wel samenwerken met Ambacht want dat is de enige manier om ons voorzieningenniveau betaalbaar te houden.” Ik denk dat we echt last hebben van deze beeldvorming die al zeker veertig jaar bestaat. Beelden die niet door feiten worden bewaarheid. De werkelijkheid is makkelijk te vinden bij het openbaar bestuur. Beide colleges willen met goede informatievoorziening de beelden over en weer te nuanceren. Ook leden van de gemeenteraad zouden beeldvorming moeten bestrijden met al hun beschikbare informatie. Net als bij de samenwerking in de Drechtsteden, zou de samenwerking tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht gestuurd moeten worden door inhoud, en niet door structuurdiscussies of beoogde financiële voordelen. Gemeenteraden en maatschappelijke middenveld zou ik willen oproepen om gezamenlijk nieuwe relaties met elkaar aan te gaan.

In 2009 is er onderzoek gedaan onder de bevolking naar de leefbaarheid in de Drechtsteden. De uitkomsten van dat onderzoek zijn voor Zwijndrecht opvallend vergeleken met die van de andere gemeenten in de Drechtsteden. Vijf wijken in Dordrecht en twee wijken in Zwijndrecht (Noord en Kort Ambacht) steken negatief af van het regiogemiddelde. Op gemeenteniveau zien we voor Alblasserdam en Zwijndrecht een licht negatieve ontwikkeling ten opzichte van 2005. Inwoners van Zwijndrecht vinden dat hun eigen woonplaats het afgelopen jaar er op achteruit is gegaan.

Als gemeentebestuur hebben we hier een aantal conclusies uit getrokken. In de eerste plaats merken we dat we steeds meer de wat grootstedelijke problematiek met Dordrecht delen. Goedkope huurwoningen wisselen snel van huurder. Huurders uit herstructureringswijken als Krispijn in Dordrecht verhuizen naar Kort Ambacht. Snelle doorstroming van woningen versterken woonwijken niet. In december stond een artikel in NRC weekblad over probleembuurten. Uit onderzoek blijkt dat Nederland de afgelopen tien jaar een enorme sprong voorwaarts in leefbaarheid heeft gemaakt. Ondanks alle berichten over verloedering, gettovorming en no go areas ligt Nederland er welvarend bij. In de NRC wordt ingezoomd op alle 25 Nederlandse steden. Opmerkelijk is de tekst bij Dordrecht: “Nog maar honderd inwoners van Dordrecht wonen in een slechte buurt. De ‘zeer negatieve plekken’ verdwenen niet alleen, ze lieten soms een spectaculaire verbetering van de leefbaarheid zien. Zorgelijk is de export van problemen naar buurgemeente Zwijndrecht.” Einde citaat. 

De afgelopen tien jaar is een kleine honderd miljoen geïnvesteerd in voorzieningen en in  onderhoud van wijkgebouwen, straten, wegen, pleinen en groen. Ook voor dit jaar hebben we een investeringsprogramma van rond de 20 miljoen in de steigers staan. De wijkvisies zijn besproken in de wijkteams en de gemeenteraad. Ze geven aan in welke richting de wijken zich de komende zes jaar moeten ontwikkelen. In de wijkprogramma’s staan vervolgens de concrete acties voor de wijken.

De uitdaging voor de komende collegeperiode is om ons voorzieningenniveau verder op te krikken. En voor een belangrijk deel gebeurt dat ook gewoon. Ruimte en geld voor een nieuw theater zijn gereserveerd in het plan Euryza. En nog beter zou dat theater kunnen functioneren in samenwerking en programmatische afstemming met Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht. Mensen willen samenwerking vertaald zien in klinkende munt. Een nieuwe moderne zwemvoorziening in de Zwijndrechtse Waard zal een positief effect hebben op de leesbaarheidsmonitor.

Een gemeenschap wordt gevormd door mensen en niet door willekeurig getrokken negentiende-eeuwse bestuurlijke grenzen. Waar gemeentegrenzen vervagen blijft de vitaliteit van de gemeenschap recht overeind staat. En zo zijn er gemeenschappen In Heerjansdam, in Nederhoven, in Hendrik-Ido-Ambacht en overal waar mensen zich verbonden voelen. En die gemeenschappen voelen zich steeds meer verbonden in de Zwijndrechtse Waard. Een Waard die het waard is om in te investeren.

Ik wens u allen een heel voorspoedig, gelukkig en gezond 2010!"

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.