Negen Koninklijke Onderscheidingen in Zwijndrecht

29 april 2009
Negen Koninklijke Onderscheidingen in Zwijndrecht

In Zwijndrecht ontvingen negen inwoners dit jaar een Koninklijke Onderscheiding ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Hare Majesteit de Koningin.

Tijdens een bijeenkomst op 29 april reikte burgemeester Antoin Scholten de onderscheidingen uit. Zeven personen werden Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Twee personen werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De gelukkigen waren onder valse voorwendselen naar het theater gelokt.

Hieronder een beknopt overzicht van de verdiensten waarvoor de negen Zwijndrechtenaren werden gedecoreerd.
 

Mevrouw M. van den Berg
- gedurende 32 jaar diaken van de Nederlands Hervormde wijkgemeente De Hoeksteen, en daarvoor van de Johanneskerk in Zwijndrecht
- ledenadministrateur Nederlands Hervormde wijkgemeente De Hoeksteen in Zwijndrecht, aanspreekpunt voor college van kerkrentmeesters van de kerkelijke gemeente en voor de wijkgemeente De Hoeksteen
 

Dhr Mars
 -secretaris parochiegemeenschap St. Petrus in Zwijndrecht
- vrijwilliger Nederlandse Caravan Club
- vrijwilliger Algemene Nederlandse Bond van ouderen in Hendrik-Ido-Ambacht
- Secretaris van het bestuur van het KWB, Centrum voor de Kunsten in Zwijndrecht.
- secretaris afdeling Zwijndrecht De Zonnebloem
- vrijwilliger bij het Gilde
 

Dhr. Isarin
- t.b.v. de Dordtse Cantorij: muziekcommissaris, penningmeester, vice-voorzitter. Medeorganisator van concerten en uitvoeringen, verzorgt het contracteren van solisten en musici
- lid/ penningmeester en voorzitter van het bestuur van de afdeling Rotterdam van de Koninklijke Christelijke Zangersbond
- Initiator van het afdelingsblad ‘De Band “
- vrijwilliger bij het verpleeghuis Crabbehof in Dordrecht, tevens ouderling.
- vrijwilliger bij het pastoraat en in de winkel van het verzorgingshuis Vijverhof. 
 

Dhr. Boon
- vrijwilliger/bestuurslid afd. Zwijndrecht van het Nederlandse Rode Kruis
- kaderlid FNV Bondgenoten, participeerde in diverse overleg- en adviesorganen op zwel internationaal, landelijk, regionaals als plaatselijk niveau.
- Lid commissie Veiligheid, Gezondheid en Welzijn en lid van de Ondernemingsraad van Van Leeuwen Buizen
- Lid overlegplatform Bedrijfsleven-Overheid (namens FNV)
- Algemeen bestuurslid Kamer van koophandel Rotterdam (als afgevaardigde vakcentrale FNV)
- lid Bedrijfsgroepsraad Uitkerings-gerechtigden 
- Aspirant-lid Voorlichting- en Advies-commissie woningbouw gemeente Zwijndrecht
 

Dhr. Hordijk
 

-ouderling en lid kerkenraad Gereformeerde Kerk Zwijndrech
-leider jeugdwerk Gereformeerde Ichtuskerk Zwijndrecht
- vrijwilliger Diaconaal Aandachtscentrum Dordrecht (centrum  waar vooral daklozen en verslaafden terecht kunnen)
- rondleider in Grote Kerk Dordrecht
- Vrijwilliger en lid van de Koninklijke Dordtse Roeivereniging.
- vrijwilliger en lid van de Kunst- en inrichtingscommissie van de Oudheidkamer De Vergulde Swaen in Zwijndrecht

Dhr. Verhoef
 -Vakbondswerk namens CNV
- Stichting Welzijn Ouderen Zwijndrecht
- bestuurslid ATOS
- bestuurslid stichting Cliëntenraad Zwijndrecht
- Lid werkgroep De Arme Kant van Zwijndrecht.
- Vrijwilliger bij de Voedselbank Zwijndrecht/ Heerjansdam

 

Dhr. Brinkman (Heerjansdam)
- jeugdgemeenteraad Vlaardingen
- auteur verschillende boeken over de plaatselijke geschiedenis
- vrijwilliger Historisch Genootschap Heerjansdam
-vrijwilliger stichting Welzijn ouderen Zwijndrecht
- secretaris Kerkvoogdij Kijfhoekkerk Heerjansdam
- vrijwilliger stichting Behoudt Kijfhoek
- ouderling Kerkvoogd college kerkrentmeesters

Dhr. Baaijens (heerjansdam)
-secretaris Voetbalvereniging Heerjansdam
- secretaris Oranjevereniging Heerjansdam
- penningmeester Oranjevereniging Heerjansdam
- penningmeester tafeltennisvereniging Tablo Heerjansdam
- verkeersregeling bij de Avondvierdaagse

 

Dhr. van der Bom
- heeft zich ingezet voor diverse brancheverenigingen c.q. verenigingen in de dakbedekkingsbranche, op nationaal, Europees en Internationaal niveau
- Ten behoeve van de Gereformeerde Kerk Develhof te Zwijndrecht: ouderling, voorzitter van de kerkenraad, lid en voorzitter van de bouwcommissie Develhof.
- Penningmeester/voorzitter CDA bestuur afd. Zwijndrecht
- Lid Kiwani’s Club
- Bestuurslid, voorzitter en lid van de commissie van Beroep van de Stichting Christelijk voortgezet Onderwijs Zwijndrechtse Waard (Develsteincollege)
 

Allen zijn gedecoreerd in de orde van Oranje Nassau.

Overzicht van de gedecoreerden van 2008

Gerelateerde wijken:
Gerelateerde straten:
Meer over:
Cookies

Deze website gebruikt noodzakelijke cookies voor een correcte werking en analytische cookies (geanonimiseerd) om de statistieken van de website bij te houden. Marketing cookies zijn nodig voor laden van externe content, zoals YouTube-video's of widgets van Sociale Media. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie, of om je instellingen later aan te passen.