Alles over Zwijndrecht...

Lindtse Kerk

Lindtse Kerk

Hervormde gemeente Develweg 28 3333 LA Zwijndrecht
Tel. 078- 6122059

Diensten
Iedere zondag om 10:00 uur
Predikant Scriba

Mevr. Ds. Tineke Don
Walraven van Hallstraat 34
3333 BZ Zwijndrecht
078-8426706

E-mail: cjdon@pkn-zwijndrecht.nl

Mevr. Jannie Zwep-Versteeg
tel. 078 6122621


E-mail: scribalindtsekerk@pkn-zwijndrecht.nl

Koster Website
R. Vonk
Tel. 078- 6103481
www.lindtsekerk.nl
Informatie
Hervormde Gemeente Groote Lindt identificeert zich niet met enige modaliteit en legt ten aanzien van de liturgie het accent op de oecumene. Er wordt samengewerkt met de Gereformeerde Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk. Onze gemeente kenmerkt zich door een open karakter. Er is ruimte voor verschillende opvattingen en wij staan open voor ontwikkelingen in kerk en maatschappij. In het pastoraat uit zich dit in het individuele pastoraat aan jongeren en ouderen alsmede het groothuisbezoek.

Voor de prediking vinden wij het belangrijk dat deze, geïnspireerd door Gods Woord, betekenis heeft voor het denken en handelen in het dagelijks leven. De diaconale betrokkenheid uit zich door het omzien naar de noden in de wereld, dichtbij en veraf. Wij hechten aan liturgische vormgeving van onze kerkdiensten. Er is aandacht voor de jeugd. Dit uit zich niet alleen in de erediensten, maar ook in kindernevendiensten, brugdiensten en jeugddiensten. Een goede samenwerking met de andere wijkgemeenten en kerkgenootschappen achten wij van groot belang.
© fotografie: Hervormd Zwijndrecht
terug