Alles over Zwijndrecht...

Hervormde Gemeente de Hoeksteen

Hervormde Gemeente
De Hoeksteen 

 

Thorbeckelaan 2
3332 JA Zwijndrecht
Tel. 078- 6122065

 
Diensten  
Iedere zondag om 10:00 uur  
Predikant Scriba
  mw. ds. A.T. (Annelene) Metz-Brink 
Perengaarde 97
3344 PR Hendrik-Ido-Ambacht
Tel. (078) 645 42 70
's woensdags vrije dag  
A.A.J. Bruins
De Were 27
3332 KC Zwijndrecht
Tel. (078) 620 81 61
E-mail: scribahoeksteen@pkn-zwijndrecht.nl
Koster Website
R.E. Guit
Tel. (078) 612 42 08
www.hervormdzwijndrecht.nl
Geschiedenis
Gemeente De Hoeksteen is ontstaan uit twee wijkgemeenten: de wijk Noord en de wijk Walburg. Wanneer in de vijftiger jaren de gemeente Zwijndrecht zich gaat uitbreiden ontstaat al snel de behoefte aan een eigen wijkgemeente in Zwijndrecht-Noord. Eind 1956 ontstaat er een wijkgemeente in wording (men komt bijeen in de Prinsessenbuurt: Tomado-gebouw). In 1957 wordt door de centrale kerkenraad een “Commissie Kerkbouw Noord” geïnstalleerd. In november1961 wordt de wijkgemeente Noord ingesteld. Dit resulteerde ook in een 4e predikantsplaats. In mei 1962 wordt ds. Kousemaker bevestigd. De eerste paal voor nieuwbouw van een kerkgebouw wordt in april 1963 geslagen en op 30 september 1964 vindt de overdracht plaats van de nieuwe Johanneskerk die ruim 400 zitplaatsen telt. De lidmaten kwamen veelal van buiten Zwijndrecht. Zoals een van de pioniers uit die tijd zei: “De vernieuwingen begonnen in de Johanneskerk.”

De uitbreiding van Zwijndrecht aan de noordkant van de Rijksweg/spoorbaan maakte het nodig (volgens de toenmalige bestuurders) om aan ’t eind van de zestiger/begin zeventiger jaren te komen tot nòg een nieuwe wijk: de wijk Walburg. Er werd een houten kruiskerkje neergezet: De Hoeksteen. Het was altijd vol, ’s zomers te warm, ’s winters te koud. Rond 1980 (de Johanneskerk werd wat leger, De Hoeksteen puilde uit) werd er besloten over te gaan tot de bouw van een stenen Hoeksteen. De bouw van De Hoeksteen leidde het einde in van de Johanneskerk (wat tot op de dag van vandaag door sommigen wordt betreurd) De nieuwe wijkgemeente, die de naam Walburg droeg, aanvankelijk geleid door ds. Ter Maat en vervolgens door ds. Van der Toorn, floreerde. De bezoekers van de Johanneskerk namen in aantal af.

De bestuurders van Hervormd Zwijndrecht meenden dat het tijd was voor een “fusie” van wijk Noord en wijk Walburg. Deze kreeg de naam van: wijk WalburgNoord. De eerste predikant was ds. Kousemaker (die al zo lang de wijk Noord als herder had gediend). Ds. Van der Toorn vertrok naar Nieuwegein. Vanaf begin jaren negentig wordt deze “fusiegemeente” geleid door ds. F.A. den Harder.

© fotografie: Hervormd Zwijndrecht
terug