dinsdag 30 november 2021

Alles over Zwijndrecht

Geloofsbeleving

Tegenwoordig heeft het woord 'geloofsbeleving' een heel brede invulling gekregen. Waar vroeger het christelijk geloof zo ongeveer de enige godsdienst was, is er in Nederland een kleurrijke diversiteit - mede door immigratie van andere culturen - aan geloofsbelevingen, spiritualiteit en religies ontstaan.

Toch zie je in Zwijndrecht op het gebied van geloof toch voornamelijk accommodaties voor christelijke geloofsbeleving.

Hervormd, Gereformeerd, Rooms-Katholiek of Pinkster. Zo maar een greep uit het aanbod van kerken/gemeenten die Zwijndrecht bezit. Wij hebben deze en onderliggende pagina's ingericht op zo'n manier dat u als het ware een kijkje kunt nemen in deze kerken.

Verder vindt u hier een overzicht van Kerken en christelijke Organisaties.