woensdag 2 december 2020

Alles over Zwijndrecht

Geloofsbeleving

Tegenwoordig heeft het woord 'geloofsbeleving' een heel brede invulling gekregen. Waar vroeger het christelijk geloof zo ongeveer de enige godsdienst was, is er in Nederland een kleurrijke diversiteit - mede door immigratie van andere culturen - aan geloofsbelevingen, spiritualiteit en religies ontstaan.

Toch zie je in Zwijndrecht op het gebied van geloof toch voornamelijk accommodaties voor christelijke geloofsbeleving.

Hervormd, Gereformeerd, Rooms-Katholiek of Pinkster. Zo maar een greep uit het aanbod van kerken/gemeenten die Zwijndrecht bezit. Wij hebben deze en onderliggende pagina's ingericht op zo'n manier dat u als het ware een kijkje kunt nemen in deze kerken.

Verder vindt u hier een overzicht van Kerken en christelijke Organisaties.

Kerken

Gereformeerd
Christelijke Gereformeerde Kerk Rehoboth Dr. Plesmanstraat 20 612 43 00
Gereformeerde Gemeente Burgemeester Jansenlaan 37 612 70 30
Gereformeerde Kerk Heerjansdam Dorpsstraat 42a 677 15 30
Maranathakerk Prinses Beatrixstraat 1 612 90 95
Vaste Burchtkerk Orchideestraat 1 612 24 88
Bethelkerk Rotterdamseweg 73 612 88 68
Gereformeerde Kerk Groote Lindt Laan van Nederhoven 21 629 95 00
Protestantse Kerk Nederland (PKN)
Hervormde Gemeente Heerjansdam Molenweg 8 677 28 26
Hervormde Gemeente Kijfhoek Kijfhoek 30  
Oude Kerk Kerkstraat 49 612 60 65
Hervormde Gemeente De Hoeksteen Thorbeckelaan 2 612 20 65
Lindtse Kerk Develweg 28 612 20 59
Pietermankerk Burg. Pijl Hogeweglaan 1 610 17 98
Evangelische Gemeentes
Evangelische Gemeente In Hem Kracht Norderstedtplein 6 691 68 32
Volle Evangelie Gemeente Nehemia H.A. Lorentzstraat 5 619 37 45
Vrije Evangelische Gemeente Rotterdamseweg 137B  
Evangelische Gemeente Connect078 Walraven van Hallstraat 2 737 03 54
Overige
RK Kerk Heilig Hart van Jezus Burg. de Bruinelaan 78 612 69 36
St. Petruskerk Mimosastraat 2 612 75 31
Jehova getuigen Rembrandtstraat 98 619 45 96
Bijbelschool  H.A. Lorentzstraat 5 619 37 45
Koren
Christelijk Gemengd Koor Groote Lindt   612 94 92
Christelijk Gemengd Koor Con Amore   620 19 43
Gereformeerd Kerkkoor Zwijndrecht   610 15 51
Gospelkoor Dieu   612 21 58
Gospelkoor Reliance   612 19 84
Inter Parochiële Koor   612 90 87
Interkerkelijk Koor Spiritsingers   677 23 40
Interkerkelijk Koor Zwijndrecht   619 30 07
Laurens Kamerkoor   612 23 71
Hervormde Zangvereniging Met Hart en Stem   693 05 17
RK Gemengd Koor St. Petrus   612 23 71
RK Parochiekoor Heilig Hart   612 92 46

© fotografie: Hans Huisman