Alles over Zwijndrecht...
Afbeelding bij agendaitem: 'Vergadering van de politieke markt'
18apr 2017

Vergadering van de politieke markt

Dinsdag 18 april 2017, van 20:00 uur tot 21:45 uur.

Carrouselvergaderingen

Raadzaal
20.00 - 20.20 uur: Omzetten parkeerregulering (bij dit onderwerp kan niet meer worden ingesproken)
20.25 - 20.45 uur: Definitief Ontwerp fase 2 Heer Oudelands Ambacht (bij dit onderwerp kan niet meer worden ingesproken)
20.50 - 21.10 uur: Onkruidbestrijding 2017
21.25 - 21.45 uur: Speelruimteplan 2017 - 2026

Vergaderzalen 1, 2 en 3
20.00 - 20.20 uur: Actualiseren bestuurlijke regelingen integriteit
20.25 - 20.45 uur: Voorbespreking Drechtstedendinsdag 4 april 2017
20.50 - 21.05 uur: Zienswijze begrotingswijziging 2017 en informatiebrief Serviceorganisatie Veilig thuis en Crisis Interventie Team
21.10 - 21.20 uur : Zienswijze begroting Gevudo
21.25 - 21.45 uur: Consultatie stuurgroep Woonvisie bij gemeenteraden in de Drechtsteden

Agenda Raadsvergadering
De gemeenteraad vergadert in de raadzaal. Aanvang 22:00 uur
1. Opening en vaststelling agenda
2. Terugkoppeling van het college
3. Vragen halfuurtje voor raadsleden
4. Installatie André Veth als tijdelijk vervanging van Siham Berrag
5. Vaststellen besluitenlijst 14 maart 2017
6. Debat:
a. Omzetten parkeerregulering
b. Definitief Ontwerp fase 2 Heer Oudelands Ambacht
c. Zienswijze begrotingswijziging 2017 en informatiebrief SO Veilig thuis en CIT d. Zienswijze begroting Gevudo
7. Sluiting

Kijk voor de meest actuele agenda op de website 

Vergadering bijwonen
De vergaderingen van de politieke markt zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. In de carrousel kunt u ook inspreken. Indien u
gebruik wenst te maken van het spreekrecht dient u dit vóór de vergadering bij de griffie te melden via e-mail: griffie@zwijndrecht.nl of telefonisch: (078) 770 35 14.

Contactinformatie:
Locatie: Raadhuisplein 3
Organisator: Gemeente Zwijndrecht
Telefoonnummer: 078- 770 35 14.
Email:griffie@zwijndrecht.nl
Website:www.zwijndrecht.nl


Deel dit bericht met je vrienden!