Alles over Zwijndrecht...
Afbeelding bij agendaitem: 'Drechtstedendinsdag '
07mrt 2017

Drechtstedendinsdag

Dinsdag 7 maart 2017, van 18:00 uur tot 22:15 uur.

Op 7 maart 2017 vindt er weer een Drechtstedendinsdag plaats, dit keer in het Gemeentehuis van Zwijndrecht. Tien keer per jaar vergaderen de Drechtraadsleden over onze regio. Dit wordt Drechtstedendinsdag genoemd.

Deze Drechtstedendinsdag begint met een themabijeenkomst waarin Baanbrekend Drechtsteden een korte toelichting geeft op haar werkzaamheden in relatie tot de veranderende arbeidsmarkt. Er wordt ingezoomd op de activiteiten voor de doelgroep met afstand tot de arbeidsmarkt en specifiek op kandidaten met een verminderde loonwaarde. Een aantal werkgevers uit de Drechtsteden en kandidaten uit de doelgroep komen aan het woord .

Om 18.00 is de gezamenlijke maaltijd. Na het fractieoverleg starten we om 19.35 uur met een Carrousel Integraal over de voortgang van het Regionaal Meerjarenprogramma (rMJP).

Om 20.10 uur vervolgen we met drie Carrousels: Bestuur en Middelen, Sociaal en Fysiek. De Carrousel Bestuur en Middelen heeft een bespreking over de reacties op de zienswijzen op de systematiek Trap op Trap af. Dit voorstel staat ook voor de Drechtraad van die avond geagendeerd, omdat dit consequenties heeft voor de primaire begroting 2018 GRD. Ook bespreekt de Carrousel de wijziging GRD naar aanleiding van een brief van de gemeente Alblasserdam.

De Carrousel Sociaal start met een thematafel over Stroomlijn, die op 1 januari 2017 is gestart met het voeren van de volledige regie op het Wmo Dagbestedingsvervoer en het Wsw-vervoer. De leden van de Carrousel Sociaal worden geïnformeerd over de huidige stand van zaken rondom het doelgroepenvervoer in de Drechtsteden.
Vervolgens bespreekt de Carrousel het beleid huishoudelijke hulp en de raadsbeantwoordingsbrief met vragen over de ontslaggolf in de maritieme industrie.

De Carrousel Fysiek heeft een thematafel 'Analyse en Inspiratie over locatieontwikkeling' waarin portefeuillehouder J.P. Tanis de deelnemers wil meenemen en inspireren in het belang van ruimtelijke kwaliteit op onze regionale unieke parellocaties, de meerwaarde hiervan voor onze identiteit en aantrekkelijkheid, en hoe we dat kunnen gaan organiseren. Een aantal experts geeft een korte toelichting op het belang van ruimtelijke kwaliteit en geeft aan wat dit betekent voor onze aantrekkelijkheid en de doorwerking op het woon- en vestigingsklimaat, en wat succesvolle voorbeelden zijn van manieren waarop we dit in onze regio kunnen organiseren.

Na deze carrousels starten we om 21.30 uur met de Drechtraadsvergadering. Hierin komen twee onderwerpen aan de orde. Als eerste staat het aanwijzen van een nieuwe voorzitter op de agenda. Vervolgens wordt het onderwerp Systematiek Trap op Trap af afgerond. De verwachting is dat de Drechtraadsvergadering uiterlijk 22.15 uur is afgelopen.

Contactinformatie:
Locatie: Raadhuisplein 3
Organisator: Gemeente Zwijndrecht
Telefoonnummer: 14 078
Email:gemeente@zwijndrecht.nl
Website:www.zwijndrecht.nl/


Deel dit bericht met je vrienden!