dinsdag 11 mei 2021

Alles over Zwijndrecht

Gordoncursus Effectief omgaan met kinderen

30 oktober 2012
Van dinsdag 30 oktober 2012 tot en met dinsdag 18 december 2012
Van 19:30 uur tot en met 22:00 uur

Op initiatief van de Gemeente Zwijndrecht organiseert Careyn samen met Diverz een Gordoncursus “Effectief omgaan met kinderen”. Veel ouders hebben al baat gehad bij deze cursus, die erop gericht is om de relatie met je kind te verbeteren en om op een positieve manier invloed te hebben op het gedrag van je kind.

In de cursus leer je: zó luisteren dat kinderen zich begrepen voelen, zó praten dat kinderen ook naar u luisteren, zó conflicten oplossen dat niemand verliest, zó afspraken maken dat iedereen zich eraan houdt en je leert  constructief om te gaan met verschillen in waarden tussen jou en je kind. De cursus is breed toepasbaar. Veel ouders geven aan ook in het contact met andere volwassenen baat te hebben bij wat ze in de Gordoncursus geleerd hebben.

De cursus wordt in 8 bijeenkomsten gegeven. De eerste bijeenkomst is 30 oktober. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden, behoudens een bijdrage voor koffie en thee. Voor meer informatie kunt u terecht op de website.

U kunt zich aanmelden bij Diverz via telefoon of via mail.

Deel dit bericht met je vrienden!