dinsdag 11 mei 2021

Alles over Zwijndrecht

Het Koninkrijk van God

06 januari 2009
Van dinsdag 06 januari 2009 tot en met dinsdag 03 maart 2009
Van 20:00 uur tot en met 22:00 uur

Dinsdag 6 januari start een boeiende serie studies voor alle kringen (en anderen die hierbij willen zijn) in Swinstaete. De avonden beginnen om 20.00 uur en worden verzorgd door Hans Wulffraat. Alle studies zijn op de vertrouwde eerste en derde dinsdag van iedere maand: 6 en 20 januari, 3 en 17 februari en 3 maart.

ONDERWERP: HET KONINKRIJK

De meeste evangelische christenen brengen het koninkrijk van God bijna uitsluitend in verband met de toekomst: de wederkomst en het duizendjarig rijk. Ze weten zich dan ook weinig raad met al die keren dat Jezus erover spreekt in de evangeliën. Sommigen gaan zelfs zo ver, dat ze veel evangelieteksten (vooral uit Mattheüs) toerekenen aan een toekomstig Joods koninkrijk – dus niet van toepassing voor de gemeente nu.

Toch spreekt Jezus zelf niet alleen over het koninkrijk als iets van de toekomst (Uw koninkrijk kome), maar ook als iets dat er nu al is (Matt 12:28 is een sleuteltekst). Zoals iemand anders het beeldend heeft uitgedrukt: wij leven tussen D-Day en V-Day.

De evangeliën en Handelingen spreken geregeld samenvattend over “het evangelie van het koninkrijk”.  We missen dus iets heel belangrijks, als we geen helder beeld hebben van wat Jezus daar mee bedoelde en wat dat voor ons betekent. Dat Hij nergens een definitie geeft en niemand er ook ooit naar vraagt, geeft aan dat Hij ervan uit kon gaan dat zijn tijdgenoten vanuit het OT (meenden dat ze) een duidelijk beeld hadden.

De opzet van de avonden:

Avond 1:

Het koninkrijk/koningschap van God in het OT
God is Koning en Hij zal Koning worden. Koning van de hele schepping en Koning van Israël.

Avond 2:

Het koninkrijk/koningschap van God in het vroege Jodendom (de apocriefe boeken, Qumran; m.a.w. wat dachten, verwachtten en hoopten Jezus’ tijdgenoten t.a.v. het koninkrijk en de Messias? Hoe beluisterden en bezagen ze dus zijn woorden en daden?)

Avond 3 en 4:

Het koninkrijk van God in de prediking van Jezus.
Met speciale aandacht voor: (1) de boodschap van Jezus en die van de evangelist, (2) de gelijkenissen.

Avond 5:

Het koninkrijk van God in Handelingen en de brieven
Gold het evangelie van het koninkrijk alleen voor de joden?
 


 

Deel dit bericht met je vrienden!