Alles over Zwijndrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'In april in Bloemenbuurt gevonden grafkistje wordt onderworpen aan nader onderzoek' Foto: Gemeente Zwijndrecht
10aug

In april in Bloemenbuurt gevonden grafkistje wordt onderworpen aan nader onderzoek

ZWIJNDRECHT - In de Bloemenbuurt in Zwijndrecht is in april onder andere een kerkhof uit de Late Middeleeuwen (tussen 1331 en 1500) én een compleet grafkistje gevonden. Nu, enkele maanden verder, is dit grafkistje, waarschijnlijk van een kind, onderwerp van de eerste nadere onderzoeken van de gevonden resten.

Kort na de vondst heeft een houtspecialist beoordeeld wat de kwaliteit van het hout is en welke houtsoort het betreft: eik, niet ongebruikelijk voor grafkisten. GIsteren is het kistje opgehaald door restauratie atelier Restaura uit Haelen. Daar zal de grafkist worden geconserveerd, zodat die bewaard kan blijven en bijvoorbeeld kan worden tentoongesteld. Onderdeel van dat proces is ook nader onderzoek naar de inhoud van het kistje. Helaas was onderzoek door middel van een CT-scan niet mogelijk. Tot op heden is dus niet bekend wat er in het kistje heeft gezeten, behalve een menselijk skeletje, waarschijnlijk van een kind.

Tijdens het proces van conservering wordt eerst de deksel gelicht en vervolgens wordt de inhoud voorzichtig vrij gelegd en gedocumenteerd. Bij het vrijleggen en documenteren van de menselijke resten wordt fysisch-antropoloog Steffen Baetsen betrokken, die ook bij de vondst in Zwijndrecht aanwezig was. Onder andere de houding van de overledene zal worden gedocumenteerd en –in een later stadium- zal ook worden gekeken naar de leeftijd en het geslacht. Eventuele ziektes of andere opvallende zaken aan het skelet zullen ook in kaart worden gebracht om daarmee, samen met de andere skeletten die zijn gevonden, een compleet beeld te krijgen van de begrafenispraktijken en de bevolking van Groote Lindt in deze periode. Dit nadere onderzoek zal plaatsvinden in het najaar en de winter

Momenteel liggen de werkzaamheden in de Bloemenbuurt stil vanwege de bouwvak. Als die afgelopen is, zal het rioleringswerk weer van start gaan en zullen de archeologen nog ongeveer twee weken bij die werkzaamheden aanwezig zijn. Tussen april en juli waren archeologen ook regelmatig aanwezig en zijn nog diverse vondsten gedaan. Zo is de dijk langs de Devel (de huidige Develweg) goed in kaart gebracht waarbij een oud wegdek is gevonden, werd er een paardenskelet gevonden en ook grote hoeveelheden greppels en kuilen. Samen met de al eerder aangetroffen archeologische vondsten geven deze een goed beeld van het laatmiddeleeuwse Groote Lindt. Als het veldwerk is afgerond zullen, onder andere, de vondsten worden gewassen en vindt de verdere uitwerking plaats. Uiteindelijk al er een onderzoeksrapport verschijnen in de loop van 2018 en zijn de resultaten van het onderzoek breder toegankelijk.

Bron Gemeente Zwijndrecht

Zie ook:
Vondst kerkhof uit late Middeleeuwen bij Lindtse kerk (wo, 5 apr 2017)


Deel dit bericht met je vrienden!